Blog

Opětovný vzestup cen diamantů

04.06.2021 Milan Sedláček

Výrazný nárůst prodejů diamantových šperků v USA a Číně a rostoucí poptávka po investičních diamantech jako bezpečného aktiva pro ochranu hodnoty vložených peněz zvedá opět ceny diamantů.

Toto jsou cenové nárůsty za minulý týden:

Faktory ovlivňující další vývoj jsou zcela jasné:

  • Zvyšující se míra inflace 
  • Zvyšující se tlak na vyšší míru zdanění obyvatel
  • Rostoucí politická nastabilita
  • Neschopnost vlád řešit raketově rostoucí zadluženost ekonomik
  • Vršení chybných ekonomických rozhodnutí na vládní úrovni 
  • Neschopnost centrálních bank efektivně řídit měnovou politiku
  • Rozpad výrobních a dodavatelských řetězců
  • Rostoucí rizika pro finanční trhy a měnové systémy 

Je nutné si přiznat, že prosazení změn a náprava škod bude vyžadovat velké úsilí a čas. Proto očekávejme, že tento trend bude dlouhodobý a za jistých předpokladů můře mít i exponenciální průběh....

Číst více

Vývoj na zlatě

08.05.2021 Milan Sedláček

Vystihnout správný okamžik k investici je první předpoklad k naplnění cíle.

V předešlých dvou měsících jsem vyzýval k nákupu fyzického zlata. Dnes můžete vidět, že pokud byste trefili nákup na cenové úrovni kolem 1.680 USD/unci, pak dnes byste byli s cenou o 8,5% výše a to v rozmezí pouhých dvou měsíců, neboť současná cena se pohybuje kolem 1840 USD/unci.

Přičemž stále mluvíme o ochraně hodnoty peněz, nikoli o investici v pravém smyslu slova. Naštěstí z pohledu budoucího období jsme s cenou stále nízko a zlato je zatím na trhu k dispozici, takže situace pro nákup je stále ještě dobrá. Nicméně čekat se v tomto směru nemusí vyplatit....

Je nejvyšší čas pro nákup investičního zlata...

Číst více

Vývoj cen diamantů již překonává výnos bankovních investičních produktů

17.05.2021 Milan Sedláček

S ohledem na vývoj cen diamantů za uplynulé období lze již vytvořit jisté srovnání s jinými druhy investičních nástrojů.

Nejprve se podívejme na graf (průměrovaných cen) vybraných tříd diamantů za posledních 12 měsíců a jejich tabulkové srovnání za uvedená období:

 

Z uvedených dat vyplývá, že všechny uvedené kategorie značně převyšují v nárůstu ceny jakýkoli jiný bankovní instrument typu spořících účtů, termínovaných vkladů, podílových, investičních a penzijních fondů. A to jsme teprve na začátku.... !!!

Počítejte s tím, že tento trend bude dlouhodobý a pravděpodobně bude podstatně delší než ten poslední, který trval 7 let.

Pokud si uvědomíme, že diamant je nejkonzervativnější nástroj pro uložení peněz, pak je jasně patrné, v jakém problému peníze jako takové jsou.

Ztráta kupní síly peněz (národních měn) nabírá na síle a rychlosti. Rostoucí inflace znehodnocuje úspory. Inflace je naakumulována historicky nebývalou měrou v kapitálovém trhu (ceně akcií), nesplatitelných emisích státních dluhopisů a v cenách nemovitostí (nakoupených na úvěr).Tedy v nesplaceném (a bohužel již nikdy nesplatitelném) dluhu.

Jde o systémovou změnu, která je nevyhnutelná. Dluhové investiční nástroje se staly příliš rizikovými z důvodu jejich emitovaného objemu, který již nebude možno reálně splatit. Existující ekonomika již není schopna vyprodukovat tolik bohatství, aby vzniklé dluhy splatila. Ba právě naopak. Svou výkonnost bude ještě nějakou dobu ztrácet vlivem navazujících změn. Částečným řešením je inflace (znehodnocení peněz a tím i dluhu), ale toto řešení má jen časově omezený odkladný účinek.

Pro překlenutí tohoto složitého období je nutno změnit pohled na věc a své chování, jak s penězi nakládáme. Nedává smysl kupovat další nesplacené závazky (fondy, akcie, státní dluhopisy - což jsou jen právní nároky), protože tím bychom dál ohrožovali naší ekonomickou stabilitu.

Jako klíčové vidím pochopení hodnotového investování. Umění rozlišit hodnotovou podstatu investičního instrumentu.

Pro pochopení diamantu jako investičního nástroje si vám dovoluji nabídnout můj vlastní pohled na základě mé dlouholeté praxe, který jsem popsal ve dvoudílném článku pro časopis WEALTH Magazín, který je určen pro čtenáře, kteří se zabývají podnikáním, financemi, budováním majetku a bohatství.

 Zde přejdete na článek v magazínu:   WEALTH Magazín - I. díl článku

                                                             WEALTH Magazín - II. díl článku
 

Není mým úmyslem rozdávat hraběcí rady. To o čem zde píši je můj život. Mé praktické zkušenosti. Prošel jsem si v praxi sedm let aktivního obchodování na akciovém trhu včetně let 2007 - 2009 a trhy dodnes sleduji. Pochopil jsem, že dnes je náš finanční systém pouze hra. Hra na Černého Petra. Není tudíž důvod se ho účastnit více, než je nezbytně nutné.

Dnes má Černého Petra v kapse drtivá většina veřejnosti. Nutno přiznat, že této drtivé většině i v té kapse bohužel zůstane....

Zlato jsem nakupoval na 1270 USD/oz v roce 2019 a prodával na 2030 USD/oz v roce 2020. Dnes už mám opět nakoupené na 1700 USD/oz. Diamanty mi přidaly +18% za posledních 12 měsíců.

To vše bez rizika, bez dalších nákladů, bez starostí o budoucí vývoj, protože trend který se otočil v srpnu 2018 zatím nemá jakýkoli potřebný impuls ke svému obratu.

 

Věřím, že uvedené informace budou pro vás inspirací, abyste hru na Černého Petra nemuseli hrát....

Číst více

Cenový vývoj diamantů

23.04.2021 Milan Sedláček

V pátek došlo k dalšímu vzestupu cen. Tentokrát se změny týkaly sortimentu investičních kamenů v kategoriích, které patří mezi držiteli v ČR k nejrozšířenějším.

Nadále je na trhu nedostatek diamantů, protože díky Covidu jsou některé zpracovatelské provozy kapacitně omezeny a poptávka po investičních kamenech pomalu ale jistě celosvětově stoupá.

Je ideální čas pro nákup investičních diamantů...

Číst více

Všude platí pořekadlo: sejde z očí - sejde z mysli.

11.04.2021 Milan Sedláček

Nikde ve sdělovacích prostředcích se dnes nedozvíte fakta o skutečném vývoji ekonomiky. Nikdo neřeší následky vládních opatření, které existenčně ohrozily 65% práceschopného obyvatelstva a jaké následky nás ještě čekají...?

Právě proto si poslechněte poslední přednášku pana profesora Ing. Oldřicha Rejnuše CSc., který s aktuálními daty pečlivě popisuje současnou situaci:

 

Číst více

Článek BLOG

13.02.2021 Milan Sedláček

Z mých předešlých zpráv víte, že v minulém roce došlo k oživení na trhu s diamanty a několikerému zvýšení jejich cen díky rostoucímu zájmu ze strany investorů.

I nadále převládají a pravděpodobně ještě dlouhou dobu budou převládat důvody pro pokračování tohoto trendu.

Proto chceme-li pro své peníze opravdové bezpečí, měli bychom s diamanty do budoucna opět počítat nejen jako s aktivem vyvažujícím hodnotu majetkového portfolia, ale i jako o alternativní formě hotovosti.

O situaci na trhu s diamanty v minulém roce jsem si měl možnost povídat 6. ledna s Petrem Novotným v rámci letošního investičního fóra:

Nezapomínejte, že výše cenového nárůstu - zhodnocení je u diamantů až na třetím místě mezi všemi důvody, proč do diamantu investovat. Ty první dva důvody však jiná aktiva postrádají. Jednoznačně však žijeme v době, kdy na těch prvních dvou důvodech bude záležet více....

 

Číst více

Vývoj cen diamantů v roce 2020

04.02.2021 Milan Sedláček

Rok 2020 byl ve znamení oživení trhu s diamanty. První (zatím menší) cenový pohyb jsme zaznamenali hned v lednu. Období 6. a 9. měsíce již trh vykazoval zvýšení poptávky a postupné cenové vzestupy, které vyvrcholily ve 12 měsíci s tím, že na trhu byl evidentní nedostatek kamenů.

Příčinou růstu poptávky byla rostoucí ekonomická nejistota a obavy z budoucího ekonomického vývoje. Diamanty byly i přes postupný růst ceny surových diamantů na nejnižších cenových hladinách za posledních cca 6 let a proto ideální doba pro jejich nákup. 

Rok 2021 bude již poznamenán poklesem produkce suroviny, což při oživené poptávce bude znamenat opět prorůstový vliv na ceny.

Jednotlivé vlny zvýšení cen jsou uvedeny na obrázcích.

Číst více

Růst cen diamantů

03.02.2021 Milan Sedláček

Bylo to někdy na konci loňských letních prázdnin, kdy jsem přirovnával nákup zlata a diamantů k nákupu deštníku ve chvíli, kdy je obloha zalita zářícím sluncem a nikde ani mráček ze kterého by mohlo zapršet.

Ten kdo v té době (nebo i dříve) nákup učinil, je jistě spokojen. Zlato je na vzestupu již od srpna 2018 a jeho cenový přírůstek je velmi příjemný.

Nyní však již zaznamenaly svůj větší pohyb i diamanty. Pokud byly minulé dva roky ovlivněny větší mírou nabídky suroviny na trhu, pak tato situace pomalu končí a oživující poptávka již posunula ceny výš. Avizovaný pokles produkce na příští rok (2021) o 8% není zanedbatelný rozdíl. K tomu přispívá i situace na finančních trzích, která vypadá všelijak jen ne rozumně.

Bankami a státy podporovaná inflace bude nadále znehodnocovat úspory střadatelů a s horšící se kondicí světové ekonomiky vzrostou nová rizika pro bankovní sektor. Nikdo asi nechce o své pracně vydělané peníze přicházet, nebo je zcela ztratit.

Proto je naprosto důvodné, chceme-li si ochránit hodnotu vyjádřenou v penězích tyto peníze směňovat za reálná aktiva s vlastní vnitřní hodnotou, což jsou právě drahé kovy a diamanty.


Tabulka cenových změn za minulý týden:

Číst více

Článek BLOG

18.12.2020 Milan Sedláček

Právě se nacházíme v době, kdy se naše vláda rozhodla navždy zdevastovat národní rozpočet a vlastní státní měnu.

Pod rouškou pandemie zradila a zaprodala svébytný vlastní národ a jeho ekonomiku cizím mocnostem. Záměrně už však neříká, že devastace se bude bohužel neoddělitelně týkat i úspor občanů. Současná rizika finanční nestability eurozóny se týkají neoddělitelně bank na našem území.

Česká a Slovenská republika je pod přímým atakem EU (přesněji Německa) s cílem zneschopnit a "vyhladovět" tyto ekonomiky.

V přímém ohrožení budoucí ekonomické existence je 65% práceschopného obyvatelstva, které je zaměstnáno ve službách a malých a středních firmách. Stát zradil svůj národ!

Mějte na paměti, že peníze uložené v bance nejsou vaše. Pojištění vkladů v bankách dané zákonem vám garantuje pouze právní nárok na odškodnění, nikoli však reálnou výplatu peněz ve stanoveném termínu.

V okamžiku, kdy se Evropská Komise staví do role diktátora, který hodlá vynucovat svá nařízení metodami ekonomického a finančního nátlaku, vydírání a korumpování zbabělých politických elit, máte povinnost chránit své rodiny a majetek tak, abyste předešly rizikům a hrozbám z těchto výše uvedených souvislostí vyplývajících...

To je důvod, proč řada našich spokojených, informovaných a uvážlivých klientů dala přednost diamantu či zlatému slitku před státním dluhopisem paní Schillerové... ač její nabídka byla pro mnohé jistě "neuvěřitelně neodolatelná"...

 
Číst více

Článek Blog

22.11.2020 Milan Sedláček

Možná jste na konci minulého týdne zachytili zprávu, že představitelé Maďarska a Polska zablokovali přijetí rozpočtu EU na příští rok včetně přijetí rekordního rozpočtového schodku, kterým se hodlá EU zadlužit na příští roky z důvodu řešení ekonomických následků epidemiologických opatření.

Již o tomto víkendu vydal MMF (Mezinárodní Měnový Fond) varování, před nebezpečím nestability bankovního sektoru Španělska, který by mohl mít vážný dopad na stabilitu bankovnictví Francie a Německa.

Pokud vezmeme v úvahu, že na schválení financování rozpočtu EU je pro příští rok existenčně závislé Řecko, Itálie, Španělsko a Portugalsko, pak je zřejmé, že EU se ocitá v situaci reálného bankrotu a politického rozpadu bez možnosti koupit si více času.

Další důležitou zprávou, která vyšla dnes (25.11.) je oznámení ekonomických expertů parlamentních politických stran Německa, že finanční situace (řízené zadlužení) státního rozpočtu Německa se vymyká kontrole a je déle neudržitelná.

EU se tímto dostává do situace, která zvyšuje nebezpečí pro všechny vkladatele a investory v bankovním sektoru.

Svět se nám mění doslova před očima. Nečinnost je v tomto ohledu velmi riskantní. Spoléhat se na stát a bankovní instituce je nebezpečné více, než kdy dříve. Chraňte své úspory a finanční prostředky alespoň z části prostřednictvím jejich výměny za reálná aktiva (dráhé kovy a diamanty), neboť jakákoli prognóza budoucího vývoje se nedá v tuto chvíli sestavit a příčiny jsou mimo dosah našeho vlivu.

Číst více

Článek BLOG

21.10.2020 Milan Sedláček

Prožíváme nelehké období, na které nebyl asi nikdo připraven. Je nutné mít však na paměti, že jsme teprve na začátku, neboť současné dění se významně podepíše na stavu, který budeme prožívat v příštích několika letech a je třeba setrvat pokud možno ve zdraví a v co nejlepší ekonomické stabilitě. Obojí totiž spolu souvisí.

V této souvislosti připomínám, že nás čekají v příštích týdnech důležité události, které mohou mít výrazný vliv na další ekonomické dění a stabilitu finančních trhů. Nejdříve to budou prezidentské volby v USA a následně vystoupení Velké Británie z EU. Proč to připomínám?

Protože současný stav finančních trhů nemá nic společného se stavem reálné ekonomiky a ten kdo není chráněn držbou reálných aktiv může být velmi nemile překvapen.

Velmi doporučuji v zájmu zachování hodnoty co nejdříve přeměnit dluhové investiční nástroje (fondy, akcie, státní dluhopisy, atd.) včetně vyšších finančních peněžních vkladů na bankovních (spořících) účtech na reálná aktiva tzn. fyzickou držbu drahých kovů a diamantů, protože jedině tyto jsou schopny plnohodnotně ochránit hodnotu vložených peněz a fungovat případně i jako platidlo.

V této souvislosti stojí za to si připomenout moudrá slova pana profesora Oldřicha Rejnuše z června roku 2019....

Proč držet fyzické drahé kovy a diamanty?

Dluhové investiční nástroje vydávané finančními institucemi dosáhly ve finančním systému tak velkého množství, že se staly v poměru k reálné ekonomice nesplatitelnými a jejich objem vlivem dalšího zadlužování státních rozpočtů nekontrolovatelně roste, čímž ohrožuje existenci měnového systému jako takového.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku oznámily centrální banky FED i ECB změnu strategie, kde určily jako primární cíl udržení zaměstnanosti i za cenu ztráty hodnoty měny (tedy míry inflace).

Jinými slovy: raději budeme tisknout peníze a rozdávat je lidem i bez odvedené práce, než bychom chránili hodnotu úspor střadatelů v bankách.

To je důvod, proč se k drahým kovům a diamantům přiklání čím dál více investorů a institucí spravujících majetková portfolia.

Nezapomeňte, že bankovní domy se na tuto situaci připravily úpravou předpisu "BASEL III." ze 30.3.2019, kdy zlato přesunuly v rámci rezervních aktiv ze 3. do 1. třídy a oceňují ho ve 100% jeho tržní hodnoty (tzv."skrytý zlatý standard").

 

 

 

Číst více

Páteční zamyšlení

25.11.2019 Milan Sedláček

Jak oznamuje níže uvedený odkaz na článek, zavedení záporných úrokových sazeb ECB (-0,5%) začíná ohrožovat stabilitu důchodových systémů v EU. Tlak na zvýšení inflace (pro možný vzestup úrokových sazeb) zároveň ohrožuje reálnou hodnotu úspor. Finanční sektor je v těžké pasti, protože ani jedno řešení, které je systémově možné nevede k pozitivnímu řešení problému.

Jediné řešení pro jednotlivce (pro občany), jak eliminovat rizika plošné ztráty hodnoty jejich úspor je vymanit se z tohoto systému a dále ho svou účastí nepodporovat. Postavit se mimo systém, být nezávislý a ošetřit svá aktiva na základě opravdového finančního vzdělání. Pochopení funkce peněz je klíčové vzdělání, které chybí již dlouhou dobu v našich školách. Je nutné, abychom to naučili sebe a naše děti.

Systém úspěšně zavedl strategii tzv. "centrálně ovládaného stáda", který nakonec selhal a ohrožuje existenci celé společnosti. Nekompetentnost a nenasytnost finančních a politických elit je nekonečná a je hrozbou pro zdravý vývoj společnosti a její fungování.

Proto je nutné začít používat v reálném životě skutečné reálné peníze. Začněte třeba tím, že své finanční úspory (rezervy), peníze z pojistek (kromě rizikových), fondů, spořících účtů, akcií a státních dluhopisů alespoň částečně přesunete do zlata a diamantů. V tuto dobu jsou stále velmi levné. V okamžiku, kdy se však projeví skutečná ekonomická situace na kapitálovém trhu (což nevyhnutelně přijde) a tyto ztratí svou hodnotu, budete svědky obrovského přesunu celosvětového majetku z kapitálového trhu do reálných aktiv, které razantně zvýší svou cenu. Toto je Vaše ochrana a pojistka pro to, že neztratíte hodnotu svých peněz, které dnes máte.

V případě, že nedojde k výprodeji na kapitálovém trhu a ceny akcií zůstanou stejné, nebo budou dále stoupat (což je cílem snah centrálních bank), bude toto vykoupeno obrovskou mírou inflace (peníze ztratí hodnotu). Tohoto jevu jsme svědky v současné době...

Můžeme to chápat tak, že o co za poslední rok stoupla cena zlata, o tolik se propadla reálná hodnota peněz a investičních nástrojů na burze (vlivem inflace). Tedy pokud nemáte zlato, hodnota papírových peněz ztratila cca 25%. Spočtěte si, kolik vydělali vaše fondy - odečtěte 25% z celkové hodnoty a dostanete výsledek. Spočtěte si kolik jste prodělali na důchodových fondech (žádné nevydělávají) a na vkladech v bankách (nízké nebo žádné úroky). Porovnejte však i ceny v obchodech, o kolik se za rok zvýšily.... ? Tomuto jevu se říká, že se tzv. prospoříme k chudobě.

A situace je vážnější. Od března 2019 (dohoda Basel III.) banky ve světě počítají své hodnoty rezerv ve zlatě. Jakýsi vnitrobankovní zlatý standard. Jen ČNB a naše bankovní elity se tváří, že dluhopisy Německa (které se propadá do ekonomické a společenské krize a to jsme se nedočkali dosud ani válečných reparací za II. světovou válku) a ničím nepodložená měna Euro (kterou tisknou rotačky každý měsíc desítky miliard měsíčně) je pro nás a náš stát prostě fajn...

Žijeme v době, kdy lhaní se stalo běžnou součástí našeho života, že nejsme schopni lži už ani od pravdy rozlišovat.

Proto lháři mají bohužel v naší společnosti navrch. Proto je tolik důležité vlastní vzdělání, schopnost pochopení a moudrost. Budeme-li si jich vážit a ctít, bude nám všem určitě lépe...

Proto bych vás chtěl dnes všechny vyzvat, abyste studovali historii peněz, seznamovali se se základními principy fungování ekonomiky. Sdílejme tyto informace a debatujme o nich. Vlastním pochopením a schopností předat informaci umožníte pochopení druhých lidí. Vzájemnou podporou jsme schopni si navzájem pomáhat stejně jako v Diamantové jistotě. Všimněte si, jak to do sebe skvěle zapadá....

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/duchody-nizozemcu-v-ohrozeni-kvuli-nizkym-urokum-chudnou-penzijni-fondy-40304453?dop-ab-variant=100&seq-no=3&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Číst více

Červnový přehled

01.01.1970 Milan Sedláček

V červnu jsme absolvovali druhou konferenci s názvem „Moneyweekend“, tentokrát pořádanou v Brně.

Na konferenci vystoupil se svou přednáškou profesor VUT v Brně, renomovaný ekonom a odborník na finanční trhy, pan Ing. Oldřich Rejnuš CSc., se kterým jsem měl tu čest udělat krátký rozhovor:

Celý záznam přednášky profesora Oldřicha Rejnuše je k dispozici zde:

Červen byl též ve znamení poměrně vysokého nárůstu ceny zlata. A to i přesto, že kapitálový trh též atakoval maximální hodnoty (DJ Index)

Je zřejmé, že politika centrálních bank se snaží všemi prostředky udržet rostoucí (případně stagnační) trend kapitálového trhu, který je zatížen astronomickými dluhy státních rozpočtů.

Moudří investoři (včetně bank) si jsou však již dlouho (od srpna 2018) vědomi faktu, že ekonomika nemůže vykázat očekávaný růst, neboť potenciál je již vyčerpán a centrální banky nemají k dispozici nástroje, které by mohli použít na podporu dalšího růstu. To je důvod že rostoucí poptávka přirozeně tlačí cenu zlata vzhůru v zájmu zachování hodnoty investovaného majetku.

Karta se obrací. Nechť je toto i výzvou pro celou veřejnost investorů a střadatelů, protože je nejvyšší čas změnit chování a přeskupit kapitál do nástrojů, které ponesou svou hodnotu do dalších časů. Opět se vracíme do období (pootočení ekonomického cyklu), kdy je vhodnější nakupovat reálná fyzická aktiva (drahé kovy, diamanty), protože ta doposud (v posledních deseti letech) používaná (cenné papíry, nemovitosti) došla do stádia přeprodanosti a ceny jsou příliš vysoké.

Problém vidím tentokrát v tom, že případný pokles finančních trhů bude globální. Což je obrovským rizikem pro možnost opětovného obnovení důvěry v systém a zároveň hrozí obrovská ztráty hodnoty majetku lidské populace, která významně schudne. Nikoli však z důvodu ztráty hodnoty akcií (tím že by byly tyto cenné papíry špatné), ale z přemíry ztráty hodnoty státních dluhopisů, které v podstatě nemají hodnotové krytí, což je problém pro všechny penzijní fondy, investiční fondy s konzervativní složkou, pojišťovny a další nástroje a instituce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stát jako takový se proti tomuto vývoji nedokáže chránit a tedy i garance výplaty státního dluhu jsou v tomto ohledu velmi rizikové a ohrožují samotný měnový systém.

Proto je nutné v zájmu zachování ekonomického fungování a života společnosti, aby se chránil jedinec, rodina či jakkoli ohraničíme entitu, která udržuje žebříček hodnot měřený k lidské práci a spravedlivému dělení bohatství mezi sebou navzájem.

Je třeba šířit ekonomické a finanční vzdělání a méně podléhat reklamním kampaním finančních institucí, jejichž cílem není prosperita klienta, ale ziskový byznys bez ohledu na negativní důsledky.

Číst více

Zprávy, které nemáme vědět….

20.04.2019 Milan Sedláček

Zcela bez povšimnutí médií proběhla před několika málo dny zpráva na několika málo serverech o události z 29.3.2019.

Celý článek zde: http://www.protiproud.cz/politika/4366-sok.....zda.htm

Jelikož dnešní doba sebou nese velké množství informací a stejně tak dezinformací, požádal jsem o jejich ověření.

Zpráva o přecenění zlata v rozvahách bank mi byla potvrzena.

Z tohoto důvodu zde uvádím i celý článek, byť jsou zde uvedeny dedukce, se kterými se mi nechce úplně souhlasit.

Podstata je však zcela jasná a jednoznačně říká, že určování hodnoty čehokoli již nebude objektivně možné z pohledu peněz a už vůbec se nelze spoléhat na kapitálový trh (tedy z pohledu dluhových cenných papírů), který tvořil základ valné většiny finančních produktů a služeb. Tato změna bude mít postupně nutný přesah do dalších odvětví ekonomiky.

Vlastnictví fyzických reálných aktiv (drahé kovy, diamanty) se stává nedílnou nutností pro každého člověka, který počítá s tím, že bude muset v budoucnu hradit své životní náklady, aby si mohl udržet přiměřenou kvalitu života.

Zároveň je to odepsání veškeré vložené důvěry střadatelů, kteří si často dlouhodobě ukládali finanční prostředky do produktů finančních institucí a státu, aby je měli k dispozici v době, kdy již nebudou v produktivním věku.

Žádné, nebo jen populistické kroky státu bohužel nedávají nikomu jakoukoli jistotu či kvalifikovaný předpoklad, že současný systém (důchodů, státní správy, peněžních služeb, plnění závazků a smluv) bude i do budoucna funkční.

 

Číst více

Rozšíření služeb

20.01.2019 Milan Sedláček

Od ledna 2019 jsme rozšířili služby o oblast drahých kovů.

Tato aktivita, kterou jsme sestavili společně se společností IBIS inGold, a.s. je reakcí na dlouhodobou poptávku ze strany našich klientů a obchodních partnerů.

Zlato a diamanty k sobě neodmyslitelně patří a jelikož mají v mnoha ohledech podobnou funkci, je toto spojení více než přirozené.

V současné době, kdy se světová ekonomika nachází v situaci, jejíž další vývoj se nedá zcela kvalifikovaně odhadnout je to krok ke komplexnosti našeho servisu v oblasti dílčího zajištění majetku pro naše klienty.

Díky přímému napojení na rafinerii má klient možnost využívat ty nejlepší podmínky a servis včetně zpětného odkupu, které je možno na našem trhu zajistit.

Více informací najdete v sekci „drahé kovy“.

Číst více

Začínáme s blogem

16.05.2018 Milan Sedláček

S uvedením činnosti nového webu uvádím do provozu i tento blog.

Smyslem této sekce je chronologické zaznamenávání událostí, názorů, podnětů a příspěvků, které by měli obsahově doplňovat prezentované informace. Uvítám, když dostanu podnět i od vás – čtenářů, ať už jde o dotazy, názory či sdílení zkušeností.

Vycházím ze skutečnosti, že život je věčný pohyb, změna, vývoj. Nic nezůstává neměnné na jednom místě a v čase se neustále mění. Každý máme své zkušenosti, které pro sebe vyhodnocujeme a porovnáváme s ostatními. V průběhu života se z nich učíme. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné a je o to cennější, pokud je někdo ochoten se s nimi s ostatními podělit.

Budu zde uvádět informace a zkušenosti jak profesní, tak zároveň osobní.

Zároveň zde budu chronologicky mapovat vývoj a zkušenosti s programem „Diamantová Jistota“, o které jste zde již jistě četli, a která je popsána v samostatné sekci a tvoří klíčový produkt firmy pro rozvoj obchodních aktivit.

Jsem názoru, že výjmečná či zcela nová věc si zaslouží zvláštní pozornost, aby měla možnost být lépe pochopena a kvalifikovaně posouzena.

Program „Diamantová Jistota“ je marketingový systém, který byl vytvořen na konci roku 2017 jako zcela nová originální a inovativní obchodní strategie.

Vychází ze dvou pramenů:

Prvním je zkušenost a praxí ověřená strategie referenčního marketingu, která se v našem oboru (obchodu s diamanty a diamantovými šperky) ukázala jako velmi úspěšná a důvodná hned z několika příčin:

  1. veřejné povědomí o diamantu jako komoditě bylo v roce 2005 (kdy společnost vznikla) naprosto nulové a bylo předem naprosto nezbytné kvalifikovaně informovat veřejnost.
  2. s ohledem na charakter diamantu jako diskrétní formy majetku byl referenční marketing jedinou možnou cestou, jak tuto informaci dostat mezi lidi důvěryhodnou a seriozní cestou.

Druhým pramenem byla pozitivní zkušenost se splátkovým prodejem diamantů mezi roky 2014 – 2017, která si získala řadu spokojených klientů, kterým tento způsob prodeje pohodlně vyhovoval.

Spojením obou systémů a vytvořením bonusové nadstavby vznikl unikátní obchodní model, který byl přizpůsoben moderní době informačních technologií a dal vzniknout obchodnímu formátu s unikátními možnostmi.

Pro jeho zprovoznění byla vytvořena počítačová platforma, která byla úspěšně dokončena a odladěna v polovině května 2018.

Číst více
Facebook
YouTube
Instagram