Blog

Další vzestup cen !!!

24.01.2022 Milan Sedláček

Hezký den,

v pátek 21.1. došlo k dalšímu zvýšení cen diamantů.

Důvodem je sílící celosvětová poptávka, přetrvávající deficit nabídky z důvodu poklesu produkce suroviny a růst její ceny, která za rok 2021 vzrostla o 23%.

Právě růst ceny suroviny, kterou tlačí vzhůru i rostoucí celosvětová inflace zvyšuje potenciál pro další růst cen broušených diamantů v letošním roce.

Odhady inflace společně se situací na trhu naznačují, že se během letošního roku dočkáme znatelně vyššího nárůstu cen diamantů než v roce 2021.

Proto se diamanty dostávají výrazně do popředí zájmu investorů na celém světě a zvyšují svou angažovanost na poli konzervativních finančních investic.

__________

V minulém týdnu vyhlásila Evropská komise plán na vytvoření centrálního registru EU majitelů nemovitostí, cenných papírů, kryptoměn, uměleckých děl a zlata.

Důvodem je prý tzv. "zmapování budoucích zdrojů".

Nakolik je tato zpráva pro vás důležitá si udělejte názor sami.

Z výše uvedené zprávy je však zřejmé, že EU pravděpodobně nebude do budoucna přátelsky nakloněná lidem, kteří jsou svobodní, nezávislí, činorodí, podnikaví, zodpovědní a kteří myslí na svou budoucnost.

__________

Chraňte své dlouhodobé úspory před inflací, nezodpovědností politických či finančních elit a nejistotou budoucího ekonomického vývoje...


Číst více

Růst cen na nikoho nepočká...

18.01.2022 Milan Sedláček

Hezký den,

vstoupili jsme do nového roku, který bude dozajista v mnohých věcech zlomový.

Hned na úvod je vhodné zmínit graf vývoje průměrné ceny 1ct diamantů za uplynulé tři měsíce. Lze z něho vyčíst, že rychlost růstu cen se zvyšuje.

Naopak odhad oficiálně vyhlašované inflace na první polovinu roku 2022 předpovídá 7% nárůst a na celý rok pak kolem 10%. Lze ze zkušenosti s určitostí očekávat, že skutečný nárůst bude cca na dvojnásobné úrovni.

__________

Na letošní rok můžeme očekávat daleko razantnější nárůst cen diamantů ve všech kategoriích než jsme evidovali doposud, neboť světové diamantové burzy a zpracovatelé hlásí celosvětový silně rostoucí zájem o nákupy broušených diamantů a velmi omezené možnosti nabídky.

Důvodem jsou zejména omezování těžby suroviny z důvodu postupného vyčerpávání ložisek, těžba v lokalitách, která nemá předpokládanou výnosnost suroviny a omezování provozu jednotlivých dolů z důvodu pandemických opatření.

Těžební společnost De Beers avizuje na letošní rok nebývalé zvyšování cen, kterého si všímají i naše ekonomická média, která obvykle obor diamantového průmyslu zcela účelově přehlíží, nebo poskytují raději jen zavádějící informace - článek zde.

Letecký snímek dolu Ekati - Kanada

__________

Chraňte své dlouhodobé úspory před inflací, nezodpovědností politických či finančních elit a nejistotou budoucího ekonomického vývoje...

Číst více

Ceny diamantů opět stoupají

20.12.2021 Milan Sedláček

Rostoucí inflace urychluje růst cen nákladů na těžbu a zpracování diamatů, což se přirozeně musí zobrazit v jejich konečné ceně.

Rostoucí ceny, omezené možnosti nabídky a charakter investice bude podporou pro další růst poptávky.

Utahování měnové politiky centrálních bank bude další silný impulz pro zvyšování zájmu o nákup diamantů.

Nadcházející předpokládaný vývoj celosvětové ekonomiky nebude svědčit dluhovým instrumentům, které nebudou schopny pokrýt zvyšující se míru inflace. Devalvace peněz půjde ruku v ruce s devalvací hodnoty dluhopisů a akcií.

Stoupá riziko růstu snah o zvyšování daní či postižení majetku registrovaného státem na jeho mimořádné zdanění.

Geopolitický vývoj vykazuje rostoucí rizika pro budoucí perspektivu stability ekonomického vývoje a finančního systému.

Produkce diamantů však z důvodu postupného vyčerpávání ložisek bude nadále dlouhodobě klesat.

Diamanty v tomto směru zůstávají dlouhodobě investičně velmi perspektivní, bezpečnou, stabilní a velmi diskrétní formou finanční rezervy pro nadcházející roky.

Číst více

Čas na inventuru!

26.11.2021 Milan Sedláček

Hezký den,

konec každého roku je tradičně vhodný čas na inventuru našeho investičního portfolia a také na to, abychom nahlédli do roku nového a mohli vyhodnotit jeho rizika a příležitosti.

Přestože akciové trhy za posledních 18 měsíců od krachu COVID v 1. čtvrtletí 2020 úspěšně posílily díky steroidové politice centrálních bank, výhled do budoucna už není zdaleka tak pozitivní, přičemž řada ukazatelů naznačuje, že brzy dojde k další velké korekci.

Jeden takový ukazatel je vidět níže, což je graf měřící tržní kapitalizaci (neboli tržní hodnotu) indexu S&P 500, dělenou hrubým domácím produktem (HDP) ve Spojených státech.

Jednoduše řečeno, pokud by tržní kapitalizace akcií v indexu S&P 500 byla 20 bilionů USD a hodnota amerického HDP byla 20 bilionů, pak by poměr byl 1:1, neboli 100 %.

Název tohoto ukazatele - Buffet Valuation Metric - je odvozen od prohlášení známého investora Warrena Buffetta, který kdysi řekl, že je to jeho preferovaný způsob měření trhu, nakolik je drahý nebo levný v daném okamžiku.

Jak můžete vidět z grafu, v současnosti je na nejvyšší úrovni (234 %), což znamená, že v poměru k hodnotě amerického HDP nebyla hodnota amerických akcií nikdy vyšší.

Ještě v roce 1999 tato hodnota dosáhla pouze 175 %, těsně předtím, než trhy prošly jedním z největších propadů v historii.

Tento graf by měl být vnímán jako velmi jasné varovné znamení před bublinami pro investory, protože i když by akciový trh mohl jít v krátkodobém horizontu výše, velmi jasně naznačuje, že dnes existuje u akcií bezprecedentní riziko ztráty hodnoty.

Akcie by musely klesnout o 72 % se stabilním HDP, aby se dostaly zpět do rovnováhy.

Buffettova oceňovací metrika: Celková tržní kapitalizace k HDP                 

I když je riziko patrné z výše uvedeného grafu netvrdím, že mám křišťálovou kouli, která by konkrétně řekla, kdy dojde k dalšímu velkému výprodeji na trzích.

Tato data však jasně ukazují, že večírek na akciovém trhu se pravděpodobně blíží ke konci, a je nejvyšší čas buď pro diverzifikaci portfolia do reálných aktiv, nebo o tom alespoň intenzivně uvažovat.

Tento vývoj podporuje celosvětový optimismus na trhu s diamanty a měnovými kovy i pro příští rok, kdy se do těchto komodit bude nadále přesouvat zvyšující se objem finančních prostředků.

________

Peníze v bance jsou mrtvé peníze!

Riziko krachu akciových trhů není jediným důvodem, proč očekáváme vzestup cen reálných aktiv i v nadcházejících letech.

Světové ekonomiky budou čelit problémům vysoké míry zadlužení v poměru k cenám dluhových aktiv, kdy jakékoli zvýšení úrokových sazeb centrálích bank zvyšuje riziko vlny bankrotů.

Zvýšení úrokových sazeb kdekoli ve světě nad 2% způsobí na trhu potíže, což nebude politicky průchodné a roste pravděpodobnost, že úroky z vkladů proto dlouhodobě nebude možno zvýšit.

Avšak míra inflace se dnes pohybuje vysoko nad touto hranicí - nad 6%, což povede v delším časovém úseku ke zvýšenému tempu ztráty kupní síly peněz a velmi citelnému znehodnocení úspor.

Proto čím dál častěji uslyšíte termín „bankovní peníze jsou mrtvé peníze“, vzhledem k nedostatku úrokových výnosů, které budou dosažitelné z našich úspor.

Vzhledem k této situaci je důležité držet aktiva, která alespoň odpovídají míře růstu inflace. Historie velmi jasně ukazuje, že diamanty a měnové kovy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak porazit inflaci. Je tedy na místě se s nimi naučit pracovat.

Pokud chcete více argumentů pro Vaše rozhodování sledujte tento odkaz na video zde.

Číst více

Znáš tato čísla...

25.10.2021 Milan Sedláček

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU S DIAMANTY

Dle zprávy společnosti Alrosa ceny surových a broušených diamantů budou nadále růst kvůli dlouhodobému nedostatku nabídky a silné poptávce po špercích.

Dle výroční zprávy o investičním trhu s diamanty v roce 2020 se těžba surových diamantů snížila o 20%, což vedlo k vyčerpání zásob suroviny. Opatření Covid-19 si navíc vynutila přechodná uzavření některých ložisek. Trvalé uzavření dolu Argyle v Austrálii – který představoval až 10 % celosvětové produkce – rovněž narušilo nabídku.

V prvních devíti měsících roku 2021 nedostatek suroviny zvýšil ceny broušených diamantů o více než 10 %.

Společnost Alrosa v současné době hlásí plné zotavení prodejů po období pandemie. Dle situace na trhu očekává příznivé podmínky pro trvalý růst cen diamantů i v dlouhodobém horizontu.

Podle informace generálního ředitele společnosti De Beers Bruce Cleavera pokračující silná poptávka po špercích zvyšuje poptávku po dalších surových diamantech.

Letošní prodej za prvních 9 měsíců na trhu v USA oproti roku 2019 vzrostl o 50%. Čína zaznamenala nárůst prodeje o 10%.

Globální meziroční nárůst prodeje šperků by měl letos dosáhnout 23%.

Poptávka po diamantech a diamantových špercích se drží celosvětově stále vysoko i z důvodu očekávaného růstu cen vlivem inflace.

Podle výhledu zveřejněného společností Bain & Co. se očekává, že deficit dodávek surových diamantů se během příštích 10 let zvýší. V případě konzervativního vývoje poptávky a zároveň optimistického vývoje produkce bude poptávka stále převyšovat možnosti nabídky.

To znamená, že problém rozšiřujícího se deficitu vyřeší především růst cen surových a broušených diamantů.

Z tohoto pohledu tedy diamanty zůstávají nadále i v dlouhodobém časovém horizontu velmi bezpečným a spolehlivým ochráncem hodnoty vložených peněz.

Číst více

Toto čtení není pro ovce...

17.10.2021 Milan Sedláček

kdo je informován, není překvapen. Proto si dnes dovolím předložit více informací, které pokládám za důležité.

Některá ekonomická media vlivem měnící se situace v ekonomice začínají věnovat větší pozornost i diamantům.

Odkaz na nový článek pro Investiční web zde.

__________

Jaká jsou rizika a hrozby současné ekonomické situace a finančního světa skvěle vysvětluje pan profesor Oldřich Rejnuš ve své přednášce. Udělejte si čas a celou ji pozorně vyslechněte. Takto fundovaný rozbor v mediích rozhodně neuslyšíte.

Současná situace je sice vážná, ale nemusí se stát zoufalou, pokud lidé budou včas reagovat. Přenos hodnotového významu do fyzických reálných aktiv je zcela přirozeným důsledkem událostí v minulé době. Stále je lepší reagovat později, než nereagovat vůbec. V tomto směru byl potěšující rozhovor s členem rady ČNB panem Alešem Michlem, který dává jistou míru naděje, že na některých důležitých místech sedí lidé, kterým na tom co dělají snad ještě opravdu trochu záleží. 

__________

Chcete si ujasnit názor na ochranu peněz, investování a eliminaci rizika?

Sledujte informace na mém webu zde.

Domluvte si nezávaznou konsultaci na níže uvedeném kontaktu.

Chraňte svůj majetek pro svůj život a svou svobodu.

Číst více

Diamant – král mezi investicemi

08.10.2021 Milan Sedláček

Celosvětová poptávka po diamantech roste. Produkce diamantové suroviny začala klesat. Na konci roku 2020 došlo k uzavření dolu Argile v Austrálii a pro rok 2021 byl již odhadován pokles celosvětové produkce suroviny o 9%. Tato tendence bude dál pokračovat i v dalších letech, protože je již dnes jasné, jak dlouho bude moci lidstvo diamanty na planetě těžit. V horizontu cca 60 let budou uzavřeny všechny doly na světě z důvodu jejich úplného vytěžení.

I kdyby se celosvětová poptávka po diamantech nezvyšovala o svých cca 4 - 6% ročně, jak je již dlouhodobě tradicí a zůstala dlouhodobě stejná, vlivem postupného omezování produkce suroviny bude cena diamantů nadále stoupat, protože jejich vzácnost, rostoucí nedostupnost a zároveň rostoucí náklady (i díky rostoucí inflaci) na jejich těžbu neumožní pokles ceny.

Je-li jakékoli aktivum co do množství omezené, není-li možno jej ničím jiným plnohodnotně nahradit a existuje-li důvodná poptávka, cena zákonitě stoupá. Pokud cena aktiva stoupá, lidé do něho rádi a stále více investují, čímž je zachována energie pro další cenový růst.

Jak víme, svět se ocitl v začarovaném kruhu neomezeného tisku peněz a dluhových cenných papírů, které devalvují svou hodnotu a devalvují tím hodnotu lidské práce a tedy i lidského života.

Je tedy zcela přirozenou ochranou, že člověk hledá oporu a ochranu v tradičních zajišťujících reálných (fyzicky existujících) aktivech typu diamantů a drahých kovů už z toho důvodu, že je nelze plnohodnotně nahradit, jejich množství je omezené a navíc splňují funkci platidla.

Důkazem platnosti výše uvedeného tvrzení bych rád ukázal na příběhu růžového diamantu - "růžového krále":

Historicky byl jeho výskyt velmi vzácný a ty nejkvalitnější růžové diamanty s nejsytější barvou byly ty nejvzácnější a nejdražší. V obodobí let cca 2006 - 2008 jsme pracovali s poměrem, že růžové diamanty jsou cca 26x dražší, než diamanty bílé.

Dnes (v roce 2021) je situace taková, že jejich cena je cca 35x vyšší, než cena bílých diamantů.

Právě na konci roku 2020 se ukončením těžby v dole Argile ukončila těžba růžových diamantů. Dnes je jejich produkce nula karátů za rok. Jejich meziroční cenový nárůst se pohybuje na úrovni 30% p.a. Toto je předpoklad pro jejich trvalý cenový růst i do budoucna, což z růžového diamantu udělalo pomyslného "krále" mezi investicemi, protože nemáme k dispozici srovnatelné aktivum, které by mohlo vykázat 600% zhodnocení za 20 let bez rizika se srovnatelnými fundamentálními parametry.

Graf ukazuje srovnání výkonnosti růžových diamantů s burzovními indexy DowJones, Hang Seng a SP

 

Možná by někdo namítl, že Bitcoin vydělal za nějaké období více, ale tento argument mi připadá poněkud úsměvný, protože porovnává nesrovnatelné. Bitcoin jak víme fyzicky neexistuje...a nedává mi smysl investovat do něčeho, co neexistuje. Pokud použijeme příkřejší pohled, pak odborníci na právo podobné věci nazývají podvodem.

Podobný vývoj je samozřejmě i u dalších barevných variant diamantů. Nicméně představa o postupném útlumu těžby a úvaha nad vývojem finančního systému a tím i budoucího chování lidí mi dává zcela zřetelnou výslednici trendu, kterým se budou nadále ubírat ceny všech, tedy i bílých diamantů. Dokážu si proto představit i situaci, kdy cenový vzestup bude akcelerován i skokově z důvodu nedostupnosti jakýchkoli diamantů na trhu, protože trh co do velikosti a počtu účastníků je nesrovnatelně menší, než trhy s jinými komoditami, nemluvě o trzích finančních investičních instrumentů.

Tato skutečnost jednoznačně staví diamanty do budoucna do role spolehlivého ochránce vložených finančních prostředků a jsou jednoznačně dobrou volbou pro ekonomickou stabilitu a budoucnost každého investora.

Číst více

!! POZOR !! ..další změna

30.09.2021 Milan Sedláček

Skvělou zprávou je, že mohu pogratulovat všem držitelům korporátního dluhopisu DIC Manufacturing SE, kteří obdrželi své pravidelné výnosy 

(6% p.a.) a tím úspěšně vzdorují zvýšené míře inflace.

_________

Už ne tak skvělou zprávou (pro některé) je, že ČNB dnes zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75% (na 1,50%). Tento krok byl očekávatelný a z pohledu řízení měnové politiky logický. Úvěry tak začínají postupně zdražovat, což se v brzké době začne projevovat v reálné ekonomice.

Zdražením peněz logicky klesne ziskovost firem, což sebou ponese zvýšená rizika na kapitálovém trhu a omezí další růst dluhových a dluhem financovaných aktiv.

Jak jsem psal v minulém newsletteru, sledujeme vývoj situace na realitním trhu v Číně, kde se příběhem společnosti Evergrande odjistila nálož pro explozi realitní bubliny a pozvolna tiká její časovač. Pokud by chtěl někdo tento příběh zlehčovat, nechť ví, že se nejedná o jedinou tamní realitní společnost, které hrozí reálný bankrot.

Zjednodušeně řečeno: přibylo rizik pro budoucí ekonomický vývoj, který je závislý na dluhovém financování, kde bez dalšího navyšování dluhu není prostor pro růst ekonomiky. Tedy trend bude opačný - stagnace, nebo postupně spíše pravděpodobněji i ekonomický pokles.

Otevírá se tím další prostor pro růst cen diamantů a měnových kovů (zlata, stříbra), po kterých celosvětově a dlouhodobě roste poptávka a jejichž dostupnost ve fyzické formě je značně omezená.

To je důvod, proč by měl každý investičně rozvážný člověk tyto druhy aktiv vlastnit.

Dokládají to asi nejvíce růžové diamanty, které po uzavření jejich těžby v Austrálii stouply na ceně meziročně o 30%. Výhled na další období je stejný. Jelikož už není a nebude možné nikde vytěžit nové růžové diamanty z přírody, předpokládá se další stabilní cenový vzestup.

Podobný trend sledují investiční diamanty bílé i když zatím s nižšími procenty cenového nárůstu. Nicméně každý investor si i tak připsal za minulých 15 měsíců 15 - 23% s výhledem dalšího potenciálu pro budoucí časové období, neboť finanční trhy mají své horší časy stále ještě před sebou.

Podobná situace vládne i na trhu s investičním zlatem, kde po cenové korekci jsme momentálně na ideální ceně k nákupu, jelikož i přes 50% nárůst ceny v posledních 36 měsíců převažují funadamentálně silné důvody pro další cenový vzestup.

Proto by se měl každý velice vážně zamýšlet nad touto situací a řešit nákup těchto aktiv včas, dokud je komodita fyzicky na trhu k dispozici. Reálné nebezpeční nedostupnosti zboží na trhu totiž sebou nese v budoucnu riziko skokového zvýšení ceny a tím v poměru reálnou ztrátu hodnoty úspor v běžně používaných měnách.

Bohužel nelze v tomto směru spoléhat na bankéře a politické elity, protože tito již dostatečně prokázali svou nekompetentnost v řešení situace a jsou připraveni ji využít maximálně a pouze ve svůj vlastní prospěch.

Není třeba však vidět pouze hrozby.

Zajímavější je sledovat, jak velké se otevírají příležitosti...

Číst více

Žádný strom neroste do nebe

21.09.2021 Milan Sedláček

Myslím, že se dá příznačně použít jeho platnost v případě nejnovější kauzy čínské realitní společnosti CHINA EVERGRANDE, která rozčeřila hladinu globálního kapitálového trhu. Odkaz na článek zde.

Následující dny ukáží, zda se bude jednat pouze o mráček, který rozfouká a zažene čínské centrální vedení státu, nebo zda padne opravdu velký strom v prohnilém lese globální ekonomiky prolezlém dřevokaznými houbami v podobě nafouklé realitní bubliny, dluhové krize a korupcí prolezlých politických struktur.

Bankrot společnosti podobné velikosti byl v minulosti obvykle spouštěčem krizí kapitálového trhu - vzpomeňme společnost Enron či banku Lehman Brothers -, který způsobil dominový efekt, kdy postihl bankrot více společností v dalších odvětvích ekonomiky v následném období.

Je třeba si připomínat, že většina vyspělých a zadlužených ekonomik je od roku 2009 poháněna "steroidy" extrémně nizkých úrokových sazeb, "neomezeném tisku nových peněz", neomezeném navyšování zadlužení a dotací, což zcela oddělilo kapitálový trh od reálné ekonomiky, která v podstatě i díky Covidismu přestala fungovat.

Podle dostupných informací společnost China Evergrande není jediná, která se ocitla v potížích, což opravdu není dobrá zpráva a nezvládnutí její situace může ohrozit vývoj ekonomiky v dalších zemích a ovlivnit finanční systém.

Zklamání a frustrace ze ztrát majetku investorů v sektoru nemovitostí může mít vliv na další odliv kapitálu, který bude směřován do bezpečí drahých kovů a diamantů. Tedy můžeme očekávat další nárůst poptávky a tím i cen těchto komodit.

Informace o vývoji cen diamantů a drahých kovů najdete

na mém blogu zde.

Peníze vložené do fyzického zlata se zhodnotily během

uplynulých 36 měsíců o krásných +50%

Peníze vložené do diamantu zhodnotily během

uplynulých 15 měsíců o slušných +15 - 23%

Čteme-li situaci pro další vývoj cen s ohledem na vývoj ekonomiky, pak se nacházíme s vysokou pravděpodobností teprve na samém počátku cenového růstu, který má potenciál trvání několik let. Podmínkou pro cenovou stabilizaci bude totiž až vyřešení globálního dluhového zatížení a hodnotová stabilizace peněz jako platebního prostředku. Proto by měl každý člověk ve vlastním zájmu přijmout opatření pro zajištění ochrany hodnoty svých finančních rezerv a volného kapitálu.

Více o investicích zde.

___________

Tip na závěr...           

Už máte originální dárek pro vaše nejbližší na Vánoce?

Ještě do konce září můžete využít jedinečnou akci na nákup originálních hodinek z naší kolekce, kdy ke každým pánským zakoupeným hodinkám máte možnost získat jedny dámské hodniky zcela zdarma.

Výběr hodinek najdete v našem katalogu zde.

Přijďte si osobně prohlédnout a vyzkoušet hodinky a šperky do našeho showroomu v Praze, Washingtonova 5, (po - pá: 12:00 - 18:00 hodin)

Číst více

20% inflace za dveřmi !!!

30.07.2021 Milan Sedláček

Hezký den,

v poslední době slýcháme často pojem  - INFLACE.
Označuje jev, který snižuje reálnou hodnotu našich peněz, snižuje kupní sílu našich úspor, snižuje hodnotu naší v minulosti vykonané práce.


Abychom peníze proti inflaci chránili snažíme se investovat a dosáhnout výnosu, který míru inflace přesáhne.
Státní instituce (ČNB, Ministerstvo financí) vyhlašují pravidelně úředně oficiální míru inflace, jaká byla za různá měřená období, aby sledovaly a řídily vývoj měnové politiky.

Ze zkušenosti pokládám úředně vyhlašovanou inflaci pouze za orientační veličinu, protože dlouhodobě neodpovídá reálné inflaci, kterou prožívá spotřebitel v obchodech, když nakupuje zboží pro zajištění svých základních potřeb. Dokladem toho je, že tzv. „spotřebitelský koš“ produktů z jejichž ceny je inflace počítána se neustále mění, čímž dochází k trvalému zkreslování dat.

Inflace se neprojevuje jen růstem cen, ale třeba i zmenšováním výrobků či obsahu jejich balení.Pohled na inflaci může být tedy do jisté míry relativní s ohledem na to, jak ji poměřujeme.
Měříme jednak její míru v %, ale také její rychlost růstu.

Osobně pokládám za důležité porovnávat inflaci s vývojem cen ekonomických vstupů, které se mají tendenci promítat do vícero odvětví, kde mají přímý vliv na jejich cenové kalkulace, jako jsou například ceny různých surovin, pohonné hmoty, nebo ceny energií.

O pohonných hmotách jsem psal již v minulých týdnech v tomto článku zde.
Nyní bych se rád zmínil o cenách elektrické energie, která má dozajista vliv na téměř všechny obory ekonomické činnosti.
Jak jsem se dozvěděl od renomovaného odborníka na energetiku, tak ceny silové elektrické energie vzrostly v letošním roce o 100% mimo jiné i z důvodu nárůstu ceny emisních povolenek, což je pouze jiný název pro  formu zdanění.
Toto cenové navýšení bude mít v nadcházejících dvou letech dopad na růst cen elektrické energie pro všechny spotřebitele minimálně o 50%.
V tomto navýšení není započítána změna energetické koncepce na příští období či financování pro budování nových energetických zdrojů o kterých se již hlasitě hovoří a jsou zdrojem velkých politických třenic.

Zajištění dodávek elektrické energie patří k základním potřebám obyvatelstva a fungování celé ekonomiky. Z tohoto důvodu mi dává smysl  pro měření míry skutečné inflace. Skutečnost, že si za stejné peníze, které dnes platíme za elektřinu koupíme do dvou let elektřinu pouze na 8 měsíců v roce může znamenat pro řadu spotřebitelů značný nárůst finanční zátěže, což nutně povede k hledání dalších zdrojů finančního příjmu (zvyšování cen, zdražení lidské práce apod.). 

Představa, že by mi zaměstnavatel automaticky zvedl do dvou let o 50% plat je asi dosti naivní.
Pokud k tomu tedy připočteme nárůst cen v dalších odvětvích hospodářství, budeme rádi, pokud se inflace udrží meziročně mezi 15 – 20%, což bude mít za následek plošné zchudnutí obyvatelstva.

Zbývá si však ještě odpovědět na dvě otázky:

1) Chráníme své úspory proti takto velké inflaci?
Porovnejte si se vší odpovědností, jakých dosahujete výnosů ve stávajících aktivech.

2) V jakých instrumentech je možno dosáhnout takového cenového navýšení, aniž bychom podstupovali neúměrné riziko?
Pro finančně gramotné a odpovědné jedince je odpověď zřejmá:
Je to důvod se aktivně zajímat o hodnotovou podstatu současného finančního systému a přizpůsobit se jeho změnám. Někdo začne využívat nové obchodní příležitosti a pokud je ochotný investovat čas a práci, má šanci své měsíční příjmy navýšit.
Ten kdo tyto možnosti z různých důvodů nemá by měl alespoň zajistit ochranu svých úspor (se kterými počítá na delší časové období) v podobě fyzického držení diamantů a drahých kovů, kde budou tyto prostředky spolehlivě proti inflaci chráněny, aby byla zachována kupní síla vložených finančních prostředků.
Klíčovým faktorem, který ovlivňuje naši situaci v dnešní době je, jaké používáme ve svém životě peníze. Pokud používáme pouze tzv. "nefér peníze", které si někdo vytvoří tzv. "z ničeho" tím, že je buďto natiskne, naťuká je do počítače, nebo je i ukradne včetně nefér (skrytých) daní, systém přestává fungovat.
Férové peníze jsou předpokladem pro prosperitu a ekonomickou rovnováhu.

Globální korporace a politické elity ve své nekonečné nenasytnosti pracují dlouhodobě na devastaci fungujícího světa, kdy míra intrik, korupce a šedé ekonomiky přerostla únosnost reálné ekonomiky a ve své podstatě podniká nelegální činnost, za níž by byl kdokoli z nás bez milosti odsouzen.
 

Jediná ochrana proti negativním důsledkům je nepoužívat nefér peníze, nespořit do nich a používat je jen v nezbytně nutné míře (snažit se o oddělení se od nefér systému). 

Číst více

Stav trhu se zlatem

19.07.2021 Milan Sedláček

- Cena zlata zahájila 2. čtvrtletí růstem, který v červnu přerušila lehká korekce na ceně kolem 1.780 USD/unci. Očekáváme však v krátké době další vzestup, protože poptávka po nákupu fyzického kovu nepolevuje.

- FED zveřejnil svůj záměr začít zvyšovat základní úrokovou míru pravděpodobně již v roce 2023. Účelem tohoto prohlášení je nejspíše snaha zpomalit růst cen komodit a ostatních aktiv, ale i zbrzdit stále rychleji rostoucí inflaci.

- Pro evropské banky začal v červnu platit soubor regulí známý jako Basilej III. Díky němu se fyzické zlato dostává v rozvahách bank do kategorie bezrizikových a vysoce likvidních aktiv, stejně jako hotovost.

- Zájem o fyzické investiční zlato nadále roste. Banky i další finanční instituce avizují své záměry zvyšovat podíl zlata ve svých portfoliích. Rafinérie drahých kovů jsou již více než rok na hranici svých výrobních kapacit.

- V nákupech zlata pokračují i centrální banky, např. Polska a Maďarska, Rusko a Čína ve svých rezervách fyzickým zlatem nahrazují americký dolar.

- Za první čtvrtletí letošního roku bylo nakoupeno o 36 % zlata více, než tomu bylo v roce 2020. Poptávka roste již tři po sobě jdoucí čtvrtletí a objemy nákupů fyzického zlata jsou nejvyšší od roku 2016.

- Rostou i úspory domácností a firem. Vklady na běžných účtech u bank jsou nejvyšší v historii. S rostoucí mírou inflace budou právě tyto rezervy na své hodnotě ztrácet a investice do dlouhodobě prosperujících aktiv jsou daleko jistější.

Centrální banky nadále udržují finanční trhy v jejich odtrženosti od reálné ekonomiky, kdy daly přednost politice udržení maximální zaměstnanosti (bez ohledu na efektivitu) za cenu ztáty hodnoty peněz. Naopak prosakují informace o dalších společnostech, které vlivem současné situace jsou nuceny propouštět své zaměstnance, protože v řadě případů i přes čerpání podpůrných fianančních programů a dalších úvěrů se jejich finanční situace nadále zhoršuje.

I přes informační ticho hlavních medií, kde probíhá exklusivně každodenní Covid-show je nadevše jasné, že po prázdninách nastane horký podzim.

Využijte ono "ticho před bouří" k zamyšlení a přípravě ochranné linie proti důsledkům nekompetentní politiky a činů politických elit a nadnárodních firem, které se vydaly na cestu k socialismu, který jak víme ze zkušenosti trvá pouze do chvíle, dokud nedojdou peníze.…

Vstupujeme do doby, kdy bohatství a míra zajištění se bude měřit zcela jinými pravidly a aktivy, než jsme byli zvyklí dlouhá desetiletí a je pouze na každém z nás, zda se naučíme s nimi pracovat a efektivně je používat....

 

Číst více

Vzestup ceny diamantové suroviny

19.07.2021 Milan Sedláček

Zatím co většina lidí se oddává odpočinku na svých dovolených, investoři přeskupují svá portfolia. Celosvětová poptávka po diamantech roste na intenzitě. Zároveň však díky rostoucí inflaci razantně rostou i náklady na jejich těžbu. 

V posledních měsících jsme zaznamenali růst cen řady komodit a surovin. Tento trend se týká i diamantů.

Jen za minulý týden vzrostly ceny surových diamantů o 10%, což v součtu za letošní rok (leden až červenec) činí nárůst ceny suroviny již plných 20%. 

Produkční ceny broušených diamantů se tak dostávají pod ještě silnější tlak na jejich růst, protože tento vzestup se do cen broušených diamantů promítl zatím sotva z její poloviny.

Roste zájem o aukční nabídky diamantů výjimečných velikostí a taktéž o aukce a nabídky barevných diamantů.

Toto vše jsou velmi silné signály pro investory, kam se s největší pravděpodobností budou nadále ubírat ceny v příštích měsících, což bude další impuls pro nárůst poptávky po diamantech.

Číst více

Není to náhodou podvod..?

02.07.2021 Milan Sedláček

Pokud jste v minulých dnech nevyužili snížených cen pro nákup zlata, pak máte pravděpodobně poslední příležitost. Výsledková sezóna za 2Q přináší ekonomická data, která budou nadále podporovat růst poptávky po drahých kovech a tím i růst jejich cen.
Ekonomika nadále slábne, státní rozpočet se neřízeně propadá do astronomického dluhu, centrální banky chtějí zvedat základní úrokovou míru, vidíme narůstající problémy v automobilovém průmyslu, bankrotují letecké společnosti (včetně ČSA), sektor živností bojuje o přežití, růst cen materiálů narušuje rozpočty ve stavebnictví atd...
Graf ukazuje současnou situaci, kdy se cena zlata pohybuje na spodní hranici růstového kanálu, tedy se jedná o dobrou příležitost k nákupu.

Nárůst inflace zanamenaly i sdělovací prostředky a každý si již všiml že řada zboží a komodit zdražila o desítky procent.
Růst inflace je ovlivněn mimo jiné i růstem cen ropy, která se hodlá dle současných odhadů vydat v následujícím období k úrovni 80 - 100 USD/barel, což (pokud toto nastane) bude velkým problémem pro globální ekonomický vývoj.
Záměrně sem vkládám graf s časovým rozlišením od roku 2005, aby byl vidět vývoj ceny i v krizových letech 2007 - 2009, kdy ceny benzínu a nafty (při ceně nad 100USD) se u čerpacích stanic pohybovaly na úrovni 34,-CZK/1litr. Z tohoto pohledu při uvážení kartelového prostředí na trhu v ČR, není cena kolem 50,- CZK/1 litr nikterak vzdálená.

Právě v těchto mezních situacích, které si jsou situačně podobné s ohledem na fázi ekonomického cyklu je dobře patrné ono inflační znehodnocení peněz. Jelikož jsou pohonné hmoty výrazným výdajem obyvatel a ekonomicky aktivních suběktů v ekonomice, z mého pohledu (ač je jakkoli zjednodušený) mohu říci, že v letech 2008 a 2011, kdy se ropa pohybovala nad hranicí 100 USD, byla cena benzínu 30 - 36,-CZK/1 litr.

V současnosti jsme na ceně 75 USD a cena benzínu je na cca 32,-CZK/1 litr.
Budeme-li na ceně 100 - 140 USD, můžeme čekat cenu mezi 50 - 70,-CZK/1 litr.
Z výše uvedených poměrů můžeme dovodit, že kupní síla peněz za cca 12 let klesla o cca 50% (opět zjednodušeným pohledem).
Pozn.: kdo pamatujete, tak v roce 1996 jsme platili za 1 litr benzínu 16,50CZK
Pro úplnost si porovnejte vývoj ceny zlata ve stejném časovém období. Již v současné době je cca 2x vyšší než v roce 2008. Takže z mého pohledu toto srovnání docela sedí. Otázkou však bude, na jaké ceně bude zlato až ropa bude na úrovni 100 - 140 USD. Odhadněte sami....2.200? nebo 2.800 USD..možná více?

Proč to takto rozebírám?
Snažím se názorně ukázat na příkladu a dát vám k zamyšlení, zda vám dává smysl ukládat peníze na bankovní účty, do penzijních, investičních a podílových fondů, na spořící účty, do životních pojistek a dalších produktů, kde není šance na vyrovnání těchto rozdílů a udržení reálné hodnoty peněz. Veřejnost je médii dlouhodobě masírována, že zhodnocení prostředků o více než 6% p.a. nese riziko podvodu a je vedena k finanční a hodnotové negramotnosti a apatii v pochopení procesů na finančních trzích.
Je to tajemství, které je cíleně zamlčováno před veřejností, aby díky delšímu časovému úseku lidé neměli orientaci pro toto srovnání a snadněji podléhali marketingu finančních a státních institucí, které veřejnost cíleně o peníze a jejich hodnotu připravují. Pro finanční instituce je daleko zajímavější, když máte nízké úspory a mohou vám prodat úvěr, abyste pravidelně těmto institucím platili. Pokud by totiž vaše úspory měly stabilní kupní sílu, nepotřebujete pújčky. 
Méně dobrá zpráva na závěr:
Tento trend díky vývoji ekonomické situace zrychluje. Současnou krizi nevidím jako cyklickou, ale krizi systémovou, která směřuje dříve nebo později k nějaké formě měnové reformy, kde fakticky hrozí ztráta veškeré hodnoty úspor a zcela bezprecedentní selhání státu. Tedy očekávejme exponenciální průběh vývoje.
Bohužel tuto nejistotu zvyšuje politická nestabilita o které se zde nechci rozepisovat.
Pokud vám toto srovnání dává smysl a chcete se proti tomuto chránit, máte stále šanci s tím něco udělat a zachovat si tak naději na důstojný a hodnotný život.
Ostatně toto je právě důvod, proč pomáháme lidem chránit hodnotu jejich majetku bez rizika a na základě těchto historicky prověřených zákonitostí...

 

Číst více

Výhled pro budoucí vývoj cen diamantů

24.06.2021 Milan Sedláček

jelikož řada firem obchodující z drahými kovy vydala odhady budoucího vývoje, je možné abychom se na základě současných a historických dat podívali na to, jaký bude výhled pro diamanty.

Růst cen diamantů započal v roce 2020, což bylo zhruba o 18 měsíců později než u zlata. Bylo to dáno hlavně tím, že omezená poptávka (vlivem pandemie a z důvodu omezení cestování) a úroveň produkce diamantové suroviny, která byla v roce 2020 na maximální úrovni držela ceny na nízké úrovni.

V mezidobí však došlo k astronomickému nárůstu míry zadluženosti státních rozpočtů a v současné době i k nárůstu inflace, která postupně nutí centrální banky reagovat a upravovat měnovou politiku.

Hlasy odborníků však již varují, že očekávaný účinek vyšších úrokových sazeb se do jisté míry mine účinkem, neboť zdroj inflačních tlaků leží na nabídkové straně. Tedy že zvyšování cen je taženo růstem cen surovin a energií. V podstatě se tedy projevuje faktická ztráta hodnoty peněz jako platidla a to v globálním měřítku.

Pakliže se budeme držet tzv. „zlatého pravidla“ ( zlata uživí člověka na měsíc života), pak můžeme srovnat nakolik se hodnota peněz snížila a poslední cca 3 roky.

Srovnání: srpen 2018 – 1200 USD/unci…… červen 2021 – 1800 USD/unci, tedy nárůst ceny o +50%, tedy v tomto poměru peníze ztratily 30% kupní síly za uvedené období.

Teď můžete porovnávat s vývojem cen potravin a spotřebního zboží, kde jistě u řady položek dojdete k podobnému vývoji.

S ohledem na současný vývoj cen surovin a materiálů lze očekávat, že jsme na samém počátku inflační růstové křivky, tedy že budoucí ztráta kupní síly peněz bude dále pokračovat a pravděpodobně i sílit.

Jestliže budeme uvažovat jistou míru historicky platné korelace mezi cenou zlata a diamantů, kdy diamant o váze 1ct/D/IF cenově odpovídá ceně 500g zlata ve fyzické formě, pak oproti současné ceně zlata máme ještě 10% potenciál růstu ceny diamantu, což odpovídá časovému zpoždění o kterém jsem psal v úvodu článku. Nutno poznamenat, že ceny diamantů vždy stoupaly s časovým zpožděním oproti ceně zlata, což je v souladu.

Ale teď přichází ta nejzajímavější věc:

Pakliže velcí hráči na trhu se zlatem odhadují cenový vzestup zlata na úroveň 8.000 – 15.000 USD/unci v následujících cca 3 – 4 letech, můžeme stanovit cenový odhad pro vývoj ceny diamantu.

Podle tohoto by se měl diamant 1ct/D/IF pohybovat na cenové úrovni mezi 87.100 – 163.300 USD (cca 2,9 – 5,6 mil. CZK při současném kurzu USD/CZK) což je více než 4 - 8 násobek současné ceny. Připomeňme, že jeho současná cena je na úrovni 19.600 USD (cca 420.000,- CZK).

Stojí za zmínku, že v tomto propočtu není zahrnut potenciál růstu ceny z důvodu zvýšení poptávky a velmi omezené nabídky ve srovnání se zlatem, která může mít na růst ceny zesilující vliv, stejně jako globální angažovanost obou komodit ve finančním systému.

Myslím, že není důležité zda se bude skutečnost blížit dolní či horní hranici odhadu. Důležitější je pochopit, jak nevýhodné je v dnešní době nadále držet majetek ve formě peněz či bankovních vkladů, nebo dluhových finančních nástrojů (akcie, dluhopisy), které nemají nejmenší šanci této diferenci konkurovat.

Z osobního pohledu i díky vývoji politické a společenské situace považuji i nemovitosti (kromě zemědělské půdy) do budoucna za ztrátovou a rizikovou záležitost (čistě osobní názor).

Vím, že má úvaha se může jevit pro řadu lidí příliš mimo jejich vnímání reality. Ale chtěl jsem jen na základě čísel a dat, které jsou veřejně dostupná ukázat trend současného vývoje.

Je to myslím dostatečný důkaz toho, proč je nejvhodnější doba pro nákup diamantů…

Číst více

Nárůst hodnoty +21% p.a.

12.06.2021 Milan Sedláček

Rostoucí celosvětová poptávka po diamantech a diamantových špercích tlačí ceny diamantů nadále vzhůru. Ve světě nastává přesun kapitálu z právních instrumentů (dluhových aktiv) do fyzických reálných aktiv s vlastní reálnou hodnotou (drahé kovy a diamanty).

Očekávaný vliv zvýšené inflace se postupně dostavuje do reálné ekonomiky podpořen narušením dodavatelských řetězců. Do budoucna očekávejme čím dál větší náročnost v udržení výnosů investic nad její úrovní.

Renomovaní ekonomové odhadují, že bude úspěchem, pokud se meziroční inflaci podaří v následujících letech udržet mezi 10 - 20%, což bohužel bude však pro dlouhodobé finanční vklady doslova smrtící ránou.

Proto se podívejme, jaká je situace po 12 měsících růstového trendu v diamantech:

Meziroční srovnání nárůstu vypadá již velmi zajímavě. Nevím jaký jiný instrument dosahuje v současnosti meziročního zhodnocení na úrovni 21% jako 1ct diamanty. Ostatní skupiny investičních kamenů nezůstávají příliš pozadu. Jejich čas však teprve přijde.

Lze však s vysokou pravděpodobností očekávat, že i kameny nižších hmotností (šperkařské kameny - 0.3, 0.5ct) budou dosahovat zajímavé cenové přírůstky, protože ložisek přírodních diamantů postupně ubývá, což postupně omezuje jejich nabídku. Toto je tedy příznivá zpráva i pro drobnější investory, kteří budou chtít vstoupit do tohoto oboru s menšími oběmy peněz.

Data k 10.6.2021

Nutno dodat, že jsme teprve na začátku vzestupného trendu, protože kapitálový trh doposud manipulovaný centrálními bankami zatím nezobrazil dopady covidové krize. Tento efekt teprve přijde pravděpodobně ve spojení s dluhovou krizí, která bude logickým vyústěním současné situace.

Proto je právě teď zatím stále ideální čas pro nákup investičních diamantů, dokud jsou na trhu k dispozici a protože vedle značného růstového potenciálu jsou bezpečným instrumentem pro ochranu vloženého majetku pro příští časové období.

 

Číst více

Opětovný vzestup cen diamantů

04.06.2021 Milan Sedláček

Výrazný nárůst prodejů diamantových šperků v USA a Číně a rostoucí poptávka po investičních diamantech jako bezpečného aktiva pro ochranu hodnoty vložených peněz zvedá opět ceny diamantů.

Toto jsou cenové nárůsty za minulý týden:

Faktory ovlivňující další vývoj jsou zcela jasné:

  • Zvyšující se míra inflace 
  • Zvyšující se tlak na vyšší míru zdanění obyvatel
  • Rostoucí politická nastabilita
  • Neschopnost vlád řešit raketově rostoucí zadluženost ekonomik
  • Vršení chybných ekonomických rozhodnutí na vládní úrovni 
  • Neschopnost centrálních bank efektivně řídit měnovou politiku
  • Rozpad výrobních a dodavatelských řetězců
  • Rostoucí rizika pro finanční trhy a měnové systémy 

Je nutné si přiznat, že prosazení změn a náprava škod bude vyžadovat velké úsilí a čas. Proto očekávejme, že tento trend bude dlouhodobý a za jistých předpokladů můře mít i exponenciální průběh....

Číst více

Vývoj na zlatě

08.05.2021 Milan Sedláček

Vystihnout správný okamžik k investici je první předpoklad k naplnění cíle.

V předešlých dvou měsících jsem vyzýval k nákupu fyzického zlata. Dnes můžete vidět, že pokud byste trefili nákup na cenové úrovni kolem 1.680 USD/unci, pak dnes byste byli s cenou o 8,5% výše a to v rozmezí pouhých dvou měsíců, neboť současná cena se pohybuje kolem 1840 USD/unci.

Přičemž stále mluvíme o ochraně hodnoty peněz, nikoli o investici v pravém smyslu slova. Naštěstí z pohledu budoucího období jsme s cenou stále nízko a zlato je zatím na trhu k dispozici, takže situace pro nákup je stále ještě dobrá. Nicméně čekat se v tomto směru nemusí vyplatit....

Je nejvyšší čas pro nákup investičního zlata...

Číst více

Vývoj cen diamantů již překonává výnos bankovních investičních produktů

17.05.2021 Milan Sedláček

S ohledem na vývoj cen diamantů za uplynulé období lze již vytvořit jisté srovnání s jinými druhy investičních nástrojů.

Nejprve se podívejme na graf (průměrovaných cen) vybraných tříd diamantů za posledních 12 měsíců a jejich tabulkové srovnání za uvedená období:

 

Z uvedených dat vyplývá, že všechny uvedené kategorie značně převyšují v nárůstu ceny jakýkoli jiný bankovní instrument typu spořících účtů, termínovaných vkladů, podílových, investičních a penzijních fondů. A to jsme teprve na začátku.... !!!

Počítejte s tím, že tento trend bude dlouhodobý a pravděpodobně bude podstatně delší než ten poslední, který trval 7 let.

Pokud si uvědomíme, že diamant je nejkonzervativnější nástroj pro uložení peněz, pak je jasně patrné, v jakém problému peníze jako takové jsou.

Ztráta kupní síly peněz (národních měn) nabírá na síle a rychlosti. Rostoucí inflace znehodnocuje úspory. Inflace je naakumulována historicky nebývalou měrou v kapitálovém trhu (ceně akcií), nesplatitelných emisích státních dluhopisů a v cenách nemovitostí (nakoupených na úvěr).Tedy v nesplaceném (a bohužel již nikdy nesplatitelném) dluhu.

Jde o systémovou změnu, která je nevyhnutelná. Dluhové investiční nástroje se staly příliš rizikovými z důvodu jejich emitovaného objemu, který již nebude možno reálně splatit. Existující ekonomika již není schopna vyprodukovat tolik bohatství, aby vzniklé dluhy splatila. Ba právě naopak. Svou výkonnost bude ještě nějakou dobu ztrácet vlivem navazujících změn. Částečným řešením je inflace (znehodnocení peněz a tím i dluhu), ale toto řešení má jen časově omezený odkladný účinek.

Pro překlenutí tohoto složitého období je nutno změnit pohled na věc a své chování, jak s penězi nakládáme. Nedává smysl kupovat další nesplacené závazky (fondy, akcie, státní dluhopisy - což jsou jen právní nároky), protože tím bychom dál ohrožovali naší ekonomickou stabilitu.

Jako klíčové vidím pochopení hodnotového investování. Umění rozlišit hodnotovou podstatu investičního instrumentu.

Pro pochopení diamantu jako investičního nástroje si vám dovoluji nabídnout můj vlastní pohled na základě mé dlouholeté praxe, který jsem popsal ve dvoudílném článku pro časopis WEALTH Magazín, který je určen pro čtenáře, kteří se zabývají podnikáním, financemi, budováním majetku a bohatství.

 Zde přejdete na článek v magazínu:   WEALTH Magazín - I. díl článku

                                                             WEALTH Magazín - II. díl článku
 

Není mým úmyslem rozdávat hraběcí rady. To o čem zde píši je můj život. Mé praktické zkušenosti. Prošel jsem si v praxi sedm let aktivního obchodování na akciovém trhu včetně let 2007 - 2009 a trhy dodnes sleduji. Pochopil jsem, že dnes je náš finanční systém pouze hra. Hra na Černého Petra. Není tudíž důvod se ho účastnit více, než je nezbytně nutné.

Dnes má Černého Petra v kapse drtivá většina veřejnosti. Nutno přiznat, že této drtivé většině i v té kapse bohužel zůstane....

Zlato jsem nakupoval na 1270 USD/oz v roce 2019 a prodával na 2030 USD/oz v roce 2020. Dnes už mám opět nakoupené na 1700 USD/oz. Diamanty mi přidaly +18% za posledních 12 měsíců.

To vše bez rizika, bez dalších nákladů, bez starostí o budoucí vývoj, protože trend který se otočil v srpnu 2018 zatím nemá jakýkoli potřebný impuls ke svému obratu.

 

Věřím, že uvedené informace budou pro vás inspirací, abyste hru na Černého Petra nemuseli hrát....

Číst více

Cenový vývoj diamantů

23.04.2021 Milan Sedláček

V pátek došlo k dalšímu vzestupu cen. Tentokrát se změny týkaly sortimentu investičních kamenů v kategoriích, které patří mezi držiteli v ČR k nejrozšířenějším.

Nadále je na trhu nedostatek diamantů, protože díky Covidu jsou některé zpracovatelské provozy kapacitně omezeny a poptávka po investičních kamenech pomalu ale jistě celosvětově stoupá.

Je ideální čas pro nákup investičních diamantů...

Číst více

Všude platí pořekadlo: sejde z očí - sejde z mysli.

11.04.2021 Milan Sedláček

Nikde ve sdělovacích prostředcích se dnes nedozvíte fakta o skutečném vývoji ekonomiky. Nikdo neřeší následky vládních opatření, které existenčně ohrozily 65% práceschopného obyvatelstva a jaké následky nás ještě čekají...?

Právě proto si poslechněte poslední přednášku pana profesora Ing. Oldřicha Rejnuše CSc., který s aktuálními daty pečlivě popisuje současnou situaci:

 

Číst více

Článek BLOG

13.02.2021 Milan Sedláček

Z mých předešlých zpráv víte, že v minulém roce došlo k oživení na trhu s diamanty a několikerému zvýšení jejich cen díky rostoucímu zájmu ze strany investorů.

I nadále převládají a pravděpodobně ještě dlouhou dobu budou převládat důvody pro pokračování tohoto trendu.

Proto chceme-li pro své peníze opravdové bezpečí, měli bychom s diamanty do budoucna opět počítat nejen jako s aktivem vyvažujícím hodnotu majetkového portfolia, ale i jako o alternativní formě hotovosti.

O situaci na trhu s diamanty v minulém roce jsem si měl možnost povídat 6. ledna s Petrem Novotným v rámci letošního investičního fóra:

Nezapomínejte, že výše cenového nárůstu - zhodnocení je u diamantů až na třetím místě mezi všemi důvody, proč do diamantu investovat. Ty první dva důvody však jiná aktiva postrádají. Jednoznačně však žijeme v době, kdy na těch prvních dvou důvodech bude záležet více....

 

Číst více

Vývoj cen diamantů v roce 2020

04.02.2021 Milan Sedláček

Rok 2020 byl ve znamení oživení trhu s diamanty. První (zatím menší) cenový pohyb jsme zaznamenali hned v lednu. Období 6. a 9. měsíce již trh vykazoval zvýšení poptávky a postupné cenové vzestupy, které vyvrcholily ve 12 měsíci s tím, že na trhu byl evidentní nedostatek kamenů.

Příčinou růstu poptávky byla rostoucí ekonomická nejistota a obavy z budoucího ekonomického vývoje. Diamanty byly i přes postupný růst ceny surových diamantů na nejnižších cenových hladinách za posledních cca 6 let a proto ideální doba pro jejich nákup. 

Rok 2021 bude již poznamenán poklesem produkce suroviny, což při oživené poptávce bude znamenat opět prorůstový vliv na ceny.

Jednotlivé vlny zvýšení cen jsou uvedeny na obrázcích.

Číst více

Růst cen diamantů

03.02.2021 Milan Sedláček

Bylo to někdy na konci loňských letních prázdnin, kdy jsem přirovnával nákup zlata a diamantů k nákupu deštníku ve chvíli, kdy je obloha zalita zářícím sluncem a nikde ani mráček ze kterého by mohlo zapršet.

Ten kdo v té době (nebo i dříve) nákup učinil, je jistě spokojen. Zlato je na vzestupu již od srpna 2018 a jeho cenový přírůstek je velmi příjemný.

Nyní však již zaznamenaly svůj větší pohyb i diamanty. Pokud byly minulé dva roky ovlivněny větší mírou nabídky suroviny na trhu, pak tato situace pomalu končí a oživující poptávka již posunula ceny výš. Avizovaný pokles produkce na příští rok (2021) o 8% není zanedbatelný rozdíl. K tomu přispívá i situace na finančních trzích, která vypadá všelijak jen ne rozumně.

Bankami a státy podporovaná inflace bude nadále znehodnocovat úspory střadatelů a s horšící se kondicí světové ekonomiky vzrostou nová rizika pro bankovní sektor. Nikdo asi nechce o své pracně vydělané peníze přicházet, nebo je zcela ztratit.

Proto je naprosto důvodné, chceme-li si ochránit hodnotu vyjádřenou v penězích tyto peníze směňovat za reálná aktiva s vlastní vnitřní hodnotou, což jsou právě drahé kovy a diamanty.


Tabulka cenových změn za minulý týden:

Číst více

Článek BLOG

18.12.2020 Milan Sedláček

Právě se nacházíme v době, kdy se naše vláda rozhodla navždy zdevastovat národní rozpočet a vlastní státní měnu.

Pod rouškou pandemie zradila a zaprodala svébytný vlastní národ a jeho ekonomiku cizím mocnostem. Záměrně už však neříká, že devastace se bude bohužel neoddělitelně týkat i úspor občanů. Současná rizika finanční nestability eurozóny se týkají neoddělitelně bank na našem území.

Česká a Slovenská republika je pod přímým atakem EU (přesněji Německa) s cílem zneschopnit a "vyhladovět" tyto ekonomiky.

V přímém ohrožení budoucí ekonomické existence je 65% práceschopného obyvatelstva, které je zaměstnáno ve službách a malých a středních firmách. Stát zradil svůj národ!

Mějte na paměti, že peníze uložené v bance nejsou vaše. Pojištění vkladů v bankách dané zákonem vám garantuje pouze právní nárok na odškodnění, nikoli však reálnou výplatu peněz ve stanoveném termínu.

V okamžiku, kdy se Evropská Komise staví do role diktátora, který hodlá vynucovat svá nařízení metodami ekonomického a finančního nátlaku, vydírání a korumpování zbabělých politických elit, máte povinnost chránit své rodiny a majetek tak, abyste předešly rizikům a hrozbám z těchto výše uvedených souvislostí vyplývajících...

To je důvod, proč řada našich spokojených, informovaných a uvážlivých klientů dala přednost diamantu či zlatému slitku před státním dluhopisem paní Schillerové... ač její nabídka byla pro mnohé jistě "neuvěřitelně neodolatelná"...

 
Číst více

Článek Blog

22.11.2020 Milan Sedláček

Možná jste na konci minulého týdne zachytili zprávu, že představitelé Maďarska a Polska zablokovali přijetí rozpočtu EU na příští rok včetně přijetí rekordního rozpočtového schodku, kterým se hodlá EU zadlužit na příští roky z důvodu řešení ekonomických následků epidemiologických opatření.

Již o tomto víkendu vydal MMF (Mezinárodní Měnový Fond) varování, před nebezpečím nestability bankovního sektoru Španělska, který by mohl mít vážný dopad na stabilitu bankovnictví Francie a Německa.

Pokud vezmeme v úvahu, že na schválení financování rozpočtu EU je pro příští rok existenčně závislé Řecko, Itálie, Španělsko a Portugalsko, pak je zřejmé, že EU se ocitá v situaci reálného bankrotu a politického rozpadu bez možnosti koupit si více času.

Další důležitou zprávou, která vyšla dnes (25.11.) je oznámení ekonomických expertů parlamentních politických stran Německa, že finanční situace (řízené zadlužení) státního rozpočtu Německa se vymyká kontrole a je déle neudržitelná.

EU se tímto dostává do situace, která zvyšuje nebezpečí pro všechny vkladatele a investory v bankovním sektoru.

Svět se nám mění doslova před očima. Nečinnost je v tomto ohledu velmi riskantní. Spoléhat se na stát a bankovní instituce je nebezpečné více, než kdy dříve. Chraňte své úspory a finanční prostředky alespoň z části prostřednictvím jejich výměny za reálná aktiva (dráhé kovy a diamanty), neboť jakákoli prognóza budoucího vývoje se nedá v tuto chvíli sestavit a příčiny jsou mimo dosah našeho vlivu.

Číst více

Článek BLOG

21.10.2020 Milan Sedláček

Prožíváme nelehké období, na které nebyl asi nikdo připraven. Je nutné mít však na paměti, že jsme teprve na začátku, neboť současné dění se významně podepíše na stavu, který budeme prožívat v příštích několika letech a je třeba setrvat pokud možno ve zdraví a v co nejlepší ekonomické stabilitě. Obojí totiž spolu souvisí.

V této souvislosti připomínám, že nás čekají v příštích týdnech důležité události, které mohou mít výrazný vliv na další ekonomické dění a stabilitu finančních trhů. Nejdříve to budou prezidentské volby v USA a následně vystoupení Velké Británie z EU. Proč to připomínám?

Protože současný stav finančních trhů nemá nic společného se stavem reálné ekonomiky a ten kdo není chráněn držbou reálných aktiv může být velmi nemile překvapen.

Velmi doporučuji v zájmu zachování hodnoty co nejdříve přeměnit dluhové investiční nástroje (fondy, akcie, státní dluhopisy, atd.) včetně vyšších finančních peněžních vkladů na bankovních (spořících) účtech na reálná aktiva tzn. fyzickou držbu drahých kovů a diamantů, protože jedině tyto jsou schopny plnohodnotně ochránit hodnotu vložených peněz a fungovat případně i jako platidlo.

V této souvislosti stojí za to si připomenout moudrá slova pana profesora Oldřicha Rejnuše z června roku 2019....

Proč držet fyzické drahé kovy a diamanty?

Dluhové investiční nástroje vydávané finančními institucemi dosáhly ve finančním systému tak velkého množství, že se staly v poměru k reálné ekonomice nesplatitelnými a jejich objem vlivem dalšího zadlužování státních rozpočtů nekontrolovatelně roste, čímž ohrožuje existenci měnového systému jako takového.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku oznámily centrální banky FED i ECB změnu strategie, kde určily jako primární cíl udržení zaměstnanosti i za cenu ztráty hodnoty měny (tedy míry inflace).

Jinými slovy: raději budeme tisknout peníze a rozdávat je lidem i bez odvedené práce, než bychom chránili hodnotu úspor střadatelů v bankách.

To je důvod, proč se k drahým kovům a diamantům přiklání čím dál více investorů a institucí spravujících majetková portfolia.

Nezapomeňte, že bankovní domy se na tuto situaci připravily úpravou předpisu "BASEL III." ze 30.3.2019, kdy zlato přesunuly v rámci rezervních aktiv ze 3. do 1. třídy a oceňují ho ve 100% jeho tržní hodnoty (tzv."skrytý zlatý standard").

 

 

 

Číst více

Páteční zamyšlení

25.11.2019 Milan Sedláček

Jak oznamuje níže uvedený odkaz na článek, zavedení záporných úrokových sazeb ECB (-0,5%) začíná ohrožovat stabilitu důchodových systémů v EU. Tlak na zvýšení inflace (pro možný vzestup úrokových sazeb) zároveň ohrožuje reálnou hodnotu úspor. Finanční sektor je v těžké pasti, protože ani jedno řešení, které je systémově možné nevede k pozitivnímu řešení problému.

Jediné řešení pro jednotlivce (pro občany), jak eliminovat rizika plošné ztráty hodnoty jejich úspor je vymanit se z tohoto systému a dále ho svou účastí nepodporovat. Postavit se mimo systém, být nezávislý a ošetřit svá aktiva na základě opravdového finančního vzdělání. Pochopení funkce peněz je klíčové vzdělání, které chybí již dlouhou dobu v našich školách. Je nutné, abychom to naučili sebe a naše děti.

Systém úspěšně zavedl strategii tzv. "centrálně ovládaného stáda", který nakonec selhal a ohrožuje existenci celé společnosti. Nekompetentnost a nenasytnost finančních a politických elit je nekonečná a je hrozbou pro zdravý vývoj společnosti a její fungování.

Proto je nutné začít používat v reálném životě skutečné reálné peníze. Začněte třeba tím, že své finanční úspory (rezervy), peníze z pojistek (kromě rizikových), fondů, spořících účtů, akcií a státních dluhopisů alespoň částečně přesunete do zlata a diamantů. V tuto dobu jsou stále velmi levné. V okamžiku, kdy se však projeví skutečná ekonomická situace na kapitálovém trhu (což nevyhnutelně přijde) a tyto ztratí svou hodnotu, budete svědky obrovského přesunu celosvětového majetku z kapitálového trhu do reálných aktiv, které razantně zvýší svou cenu. Toto je Vaše ochrana a pojistka pro to, že neztratíte hodnotu svých peněz, které dnes máte.

V případě, že nedojde k výprodeji na kapitálovém trhu a ceny akcií zůstanou stejné, nebo budou dále stoupat (což je cílem snah centrálních bank), bude toto vykoupeno obrovskou mírou inflace (peníze ztratí hodnotu). Tohoto jevu jsme svědky v současné době...

Můžeme to chápat tak, že o co za poslední rok stoupla cena zlata, o tolik se propadla reálná hodnota peněz a investičních nástrojů na burze (vlivem inflace). Tedy pokud nemáte zlato, hodnota papírových peněz ztratila cca 25%. Spočtěte si, kolik vydělali vaše fondy - odečtěte 25% z celkové hodnoty a dostanete výsledek. Spočtěte si kolik jste prodělali na důchodových fondech (žádné nevydělávají) a na vkladech v bankách (nízké nebo žádné úroky). Porovnejte však i ceny v obchodech, o kolik se za rok zvýšily.... ? Tomuto jevu se říká, že se tzv. prospoříme k chudobě.

A situace je vážnější. Od března 2019 (dohoda Basel III.) banky ve světě počítají své hodnoty rezerv ve zlatě. Jakýsi vnitrobankovní zlatý standard. Jen ČNB a naše bankovní elity se tváří, že dluhopisy Německa (které se propadá do ekonomické a společenské krize a to jsme se nedočkali dosud ani válečných reparací za II. světovou válku) a ničím nepodložená měna Euro (kterou tisknou rotačky každý měsíc desítky miliard měsíčně) je pro nás a náš stát prostě fajn...

Žijeme v době, kdy lhaní se stalo běžnou součástí našeho života, že nejsme schopni lži už ani od pravdy rozlišovat.

Proto lháři mají bohužel v naší společnosti navrch. Proto je tolik důležité vlastní vzdělání, schopnost pochopení a moudrost. Budeme-li si jich vážit a ctít, bude nám všem určitě lépe...

Proto bych vás chtěl dnes všechny vyzvat, abyste studovali historii peněz, seznamovali se se základními principy fungování ekonomiky. Sdílejme tyto informace a debatujme o nich. Vlastním pochopením a schopností předat informaci umožníte pochopení druhých lidí. Vzájemnou podporou jsme schopni si navzájem pomáhat stejně jako v Diamantové jistotě. Všimněte si, jak to do sebe skvěle zapadá....

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/duchody-nizozemcu-v-ohrozeni-kvuli-nizkym-urokum-chudnou-penzijni-fondy-40304453?dop-ab-variant=100&seq-no=3&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Číst více

Červnový přehled

01.01.1970 Milan Sedláček

V červnu jsme absolvovali druhou konferenci s názvem „Moneyweekend“, tentokrát pořádanou v Brně.

Na konferenci vystoupil se svou přednáškou profesor VUT v Brně, renomovaný ekonom a odborník na finanční trhy, pan Ing. Oldřich Rejnuš CSc., se kterým jsem měl tu čest udělat krátký rozhovor:

Celý záznam přednášky profesora Oldřicha Rejnuše je k dispozici zde:

Červen byl též ve znamení poměrně vysokého nárůstu ceny zlata. A to i přesto, že kapitálový trh též atakoval maximální hodnoty (DJ Index)

Je zřejmé, že politika centrálních bank se snaží všemi prostředky udržet rostoucí (případně stagnační) trend kapitálového trhu, který je zatížen astronomickými dluhy státních rozpočtů.

Moudří investoři (včetně bank) si jsou však již dlouho (od srpna 2018) vědomi faktu, že ekonomika nemůže vykázat očekávaný růst, neboť potenciál je již vyčerpán a centrální banky nemají k dispozici nástroje, které by mohli použít na podporu dalšího růstu. To je důvod že rostoucí poptávka přirozeně tlačí cenu zlata vzhůru v zájmu zachování hodnoty investovaného majetku.

Karta se obrací. Nechť je toto i výzvou pro celou veřejnost investorů a střadatelů, protože je nejvyšší čas změnit chování a přeskupit kapitál do nástrojů, které ponesou svou hodnotu do dalších časů. Opět se vracíme do období (pootočení ekonomického cyklu), kdy je vhodnější nakupovat reálná fyzická aktiva (drahé kovy, diamanty), protože ta doposud (v posledních deseti letech) používaná (cenné papíry, nemovitosti) došla do stádia přeprodanosti a ceny jsou příliš vysoké.

Problém vidím tentokrát v tom, že případný pokles finančních trhů bude globální. Což je obrovským rizikem pro možnost opětovného obnovení důvěry v systém a zároveň hrozí obrovská ztráty hodnoty majetku lidské populace, která významně schudne. Nikoli však z důvodu ztráty hodnoty akcií (tím že by byly tyto cenné papíry špatné), ale z přemíry ztráty hodnoty státních dluhopisů, které v podstatě nemají hodnotové krytí, což je problém pro všechny penzijní fondy, investiční fondy s konzervativní složkou, pojišťovny a další nástroje a instituce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stát jako takový se proti tomuto vývoji nedokáže chránit a tedy i garance výplaty státního dluhu jsou v tomto ohledu velmi rizikové a ohrožují samotný měnový systém.

Proto je nutné v zájmu zachování ekonomického fungování a života společnosti, aby se chránil jedinec, rodina či jakkoli ohraničíme entitu, která udržuje žebříček hodnot měřený k lidské práci a spravedlivému dělení bohatství mezi sebou navzájem.

Je třeba šířit ekonomické a finanční vzdělání a méně podléhat reklamním kampaním finančních institucí, jejichž cílem není prosperita klienta, ale ziskový byznys bez ohledu na negativní důsledky.

Číst více

Zprávy, které nemáme vědět….

20.04.2019 Milan Sedláček

Zcela bez povšimnutí médií proběhla před několika málo dny zpráva na několika málo serverech o události z 29.3.2019.

Celý článek zde: http://www.protiproud.cz/politika/4366-sok.....zda.htm

Jelikož dnešní doba sebou nese velké množství informací a stejně tak dezinformací, požádal jsem o jejich ověření.

Zpráva o přecenění zlata v rozvahách bank mi byla potvrzena.

Z tohoto důvodu zde uvádím i celý článek, byť jsou zde uvedeny dedukce, se kterými se mi nechce úplně souhlasit.

Podstata je však zcela jasná a jednoznačně říká, že určování hodnoty čehokoli již nebude objektivně možné z pohledu peněz a už vůbec se nelze spoléhat na kapitálový trh (tedy z pohledu dluhových cenných papírů), který tvořil základ valné většiny finančních produktů a služeb. Tato změna bude mít postupně nutný přesah do dalších odvětví ekonomiky.

Vlastnictví fyzických reálných aktiv (drahé kovy, diamanty) se stává nedílnou nutností pro každého člověka, který počítá s tím, že bude muset v budoucnu hradit své životní náklady, aby si mohl udržet přiměřenou kvalitu života.

Zároveň je to odepsání veškeré vložené důvěry střadatelů, kteří si často dlouhodobě ukládali finanční prostředky do produktů finančních institucí a státu, aby je měli k dispozici v době, kdy již nebudou v produktivním věku.

Žádné, nebo jen populistické kroky státu bohužel nedávají nikomu jakoukoli jistotu či kvalifikovaný předpoklad, že současný systém (důchodů, státní správy, peněžních služeb, plnění závazků a smluv) bude i do budoucna funkční.

 

Číst více

Rozšíření služeb

20.01.2019 Milan Sedláček

Od ledna 2019 jsme rozšířili služby o oblast drahých kovů.

Tato aktivita, kterou jsme sestavili společně se společností IBIS inGold, a.s. je reakcí na dlouhodobou poptávku ze strany našich klientů a obchodních partnerů.

Zlato a diamanty k sobě neodmyslitelně patří a jelikož mají v mnoha ohledech podobnou funkci, je toto spojení více než přirozené.

V současné době, kdy se světová ekonomika nachází v situaci, jejíž další vývoj se nedá zcela kvalifikovaně odhadnout je to krok ke komplexnosti našeho servisu v oblasti dílčího zajištění majetku pro naše klienty.

Díky přímému napojení na rafinerii má klient možnost využívat ty nejlepší podmínky a servis včetně zpětného odkupu, které je možno na našem trhu zajistit.

Více informací najdete v sekci „drahé kovy“.

Číst více

Začínáme s blogem

16.05.2018 Milan Sedláček

S uvedením činnosti nového webu uvádím do provozu i tento blog.

Smyslem této sekce je chronologické zaznamenávání událostí, názorů, podnětů a příspěvků, které by měli obsahově doplňovat prezentované informace. Uvítám, když dostanu podnět i od vás – čtenářů, ať už jde o dotazy, názory či sdílení zkušeností.

Vycházím ze skutečnosti, že život je věčný pohyb, změna, vývoj. Nic nezůstává neměnné na jednom místě a v čase se neustále mění. Každý máme své zkušenosti, které pro sebe vyhodnocujeme a porovnáváme s ostatními. V průběhu života se z nich učíme. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné a je o to cennější, pokud je někdo ochoten se s nimi s ostatními podělit.

Budu zde uvádět informace a zkušenosti jak profesní, tak zároveň osobní.

Zároveň zde budu chronologicky mapovat vývoj a zkušenosti s programem „Diamantová Jistota“, o které jste zde již jistě četli, a která je popsána v samostatné sekci a tvoří klíčový produkt firmy pro rozvoj obchodních aktivit.

Jsem názoru, že výjmečná či zcela nová věc si zaslouží zvláštní pozornost, aby měla možnost být lépe pochopena a kvalifikovaně posouzena.

Program „Diamantová Jistota“ je marketingový systém, který byl vytvořen na konci roku 2017 jako zcela nová originální a inovativní obchodní strategie.

Vychází ze dvou pramenů:

Prvním je zkušenost a praxí ověřená strategie referenčního marketingu, která se v našem oboru (obchodu s diamanty a diamantovými šperky) ukázala jako velmi úspěšná a důvodná hned z několika příčin:

  1. veřejné povědomí o diamantu jako komoditě bylo v roce 2005 (kdy společnost vznikla) naprosto nulové a bylo předem naprosto nezbytné kvalifikovaně informovat veřejnost.
  2. s ohledem na charakter diamantu jako diskrétní formy majetku byl referenční marketing jedinou možnou cestou, jak tuto informaci dostat mezi lidi důvěryhodnou a seriozní cestou.

Druhým pramenem byla pozitivní zkušenost se splátkovým prodejem diamantů mezi roky 2014 – 2017, která si získala řadu spokojených klientů, kterým tento způsob prodeje pohodlně vyhovoval.

Spojením obou systémů a vytvořením bonusové nadstavby vznikl unikátní obchodní model, který byl přizpůsoben moderní době informačních technologií a dal vzniknout obchodnímu formátu s unikátními možnostmi.

Pro jeho zprovoznění byla vytvořena počítačová platforma, která byla úspěšně dokončena a odladěna v polovině května 2018.

Číst více
Facebook
YouTube
Instagram