20% inflace za dveřmi !!!

20% inflace za dveřmi !!!

Hezký den,

v poslední době slýcháme často pojem  - INFLACE.
Označuje jev, který snižuje reálnou hodnotu našich peněz, snižuje kupní sílu našich úspor, snižuje hodnotu naší v minulosti vykonané práce.


Abychom peníze proti inflaci chránili snažíme se investovat a dosáhnout výnosu, který míru inflace přesáhne.
Státní instituce (ČNB, Ministerstvo financí) vyhlašují pravidelně úředně oficiální míru inflace, jaká byla za různá měřená období, aby sledovaly a řídily vývoj měnové politiky.

Ze zkušenosti pokládám úředně vyhlašovanou inflaci pouze za orientační veličinu, protože dlouhodobě neodpovídá reálné inflaci, kterou prožívá spotřebitel v obchodech, když nakupuje zboží pro zajištění svých základních potřeb. Dokladem toho je, že tzv. „spotřebitelský koš“ produktů z jejichž ceny je inflace počítána se neustále mění, čímž dochází k trvalému zkreslování dat.

Inflace se neprojevuje jen růstem cen, ale třeba i zmenšováním výrobků či obsahu jejich balení.Pohled na inflaci může být tedy do jisté míry relativní s ohledem na to, jak ji poměřujeme.
Měříme jednak její míru v %, ale také její rychlost růstu.

Osobně pokládám za důležité porovnávat inflaci s vývojem cen ekonomických vstupů, které se mají tendenci promítat do vícero odvětví, kde mají přímý vliv na jejich cenové kalkulace, jako jsou například ceny různých surovin, pohonné hmoty, nebo ceny energií.

O pohonných hmotách jsem psal již v minulých týdnech v tomto článku zde.
Nyní bych se rád zmínil o cenách elektrické energie, která má dozajista vliv na téměř všechny obory ekonomické činnosti.
Jak jsem se dozvěděl od renomovaného odborníka na energetiku, tak ceny silové elektrické energie vzrostly v letošním roce o 100% mimo jiné i z důvodu nárůstu ceny emisních povolenek, což je pouze jiný název pro  formu zdanění.
Toto cenové navýšení bude mít v nadcházejících dvou letech dopad na růst cen elektrické energie pro všechny spotřebitele minimálně o 50%.
V tomto navýšení není započítána změna energetické koncepce na příští období či financování pro budování nových energetických zdrojů o kterých se již hlasitě hovoří a jsou zdrojem velkých politických třenic.

Zajištění dodávek elektrické energie patří k základním potřebám obyvatelstva a fungování celé ekonomiky. Z tohoto důvodu mi dává smysl  pro měření míry skutečné inflace. Skutečnost, že si za stejné peníze, které dnes platíme za elektřinu koupíme do dvou let elektřinu pouze na 8 měsíců v roce může znamenat pro řadu spotřebitelů značný nárůst finanční zátěže, což nutně povede k hledání dalších zdrojů finančního příjmu (zvyšování cen, zdražení lidské práce apod.). 

Představa, že by mi zaměstnavatel automaticky zvedl do dvou let o 50% plat je asi dosti naivní.
Pokud k tomu tedy připočteme nárůst cen v dalších odvětvích hospodářství, budeme rádi, pokud se inflace udrží meziročně mezi 15 – 20%, což bude mít za následek plošné zchudnutí obyvatelstva.

Zbývá si však ještě odpovědět na dvě otázky:

1) Chráníme své úspory proti takto velké inflaci?
Porovnejte si se vší odpovědností, jakých dosahujete výnosů ve stávajících aktivech.

2) V jakých instrumentech je možno dosáhnout takového cenového navýšení, aniž bychom podstupovali neúměrné riziko?
Pro finančně gramotné a odpovědné jedince je odpověď zřejmá:
Je to důvod se aktivně zajímat o hodnotovou podstatu současného finančního systému a přizpůsobit se jeho změnám. Někdo začne využívat nové obchodní příležitosti a pokud je ochotný investovat čas a práci, má šanci své měsíční příjmy navýšit.
Ten kdo tyto možnosti z různých důvodů nemá by měl alespoň zajistit ochranu svých úspor (se kterými počítá na delší časové období) v podobě fyzického držení diamantů a drahých kovů, kde budou tyto prostředky spolehlivě proti inflaci chráněny, aby byla zachována kupní síla vložených finančních prostředků.
Klíčovým faktorem, který ovlivňuje naši situaci v dnešní době je, jaké používáme ve svém životě peníze. Pokud používáme pouze tzv. "nefér peníze", které si někdo vytvoří tzv. "z ničeho" tím, že je buďto natiskne, naťuká je do počítače, nebo je i ukradne včetně nefér (skrytých) daní, systém přestává fungovat.
Férové peníze jsou předpokladem pro prosperitu a ekonomickou rovnováhu.

Globální korporace a politické elity ve své nekonečné nenasytnosti pracují dlouhodobě na devastaci fungujícího světa, kdy míra intrik, korupce a šedé ekonomiky přerostla únosnost reálné ekonomiky a ve své podstatě podniká nelegální činnost, za níž by byl kdokoli z nás bez milosti odsouzen.
 

Jediná ochrana proti negativním důsledkům je nepoužívat nefér peníze, nespořit do nich a používat je jen v nezbytně nutné míře (snažit se o oddělení se od nefér systému). 

Facebook
YouTube
Instagram