Červnový přehled

Červnový přehled

V červnu jsme absolvovali druhou konferenci s názvem „Moneyweekend“, tentokrát pořádanou v Brně.

Na konferenci vystoupil se svou přednáškou profesor VUT v Brně, renomovaný ekonom a odborník na finanční trhy, pan Ing. Oldřich Rejnuš CSc., se kterým jsem měl tu čest udělat krátký rozhovor:

Celý záznam přednášky profesora Oldřicha Rejnuše je k dispozici zde:

Červen byl též ve znamení poměrně vysokého nárůstu ceny zlata. A to i přesto, že kapitálový trh též atakoval maximální hodnoty (DJ Index)

Je zřejmé, že politika centrálních bank se snaží všemi prostředky udržet rostoucí (případně stagnační) trend kapitálového trhu, který je zatížen astronomickými dluhy státních rozpočtů.

Moudří investoři (včetně bank) si jsou však již dlouho (od srpna 2018) vědomi faktu, že ekonomika nemůže vykázat očekávaný růst, neboť potenciál je již vyčerpán a centrální banky nemají k dispozici nástroje, které by mohli použít na podporu dalšího růstu. To je důvod že rostoucí poptávka přirozeně tlačí cenu zlata vzhůru v zájmu zachování hodnoty investovaného majetku.

Karta se obrací. Nechť je toto i výzvou pro celou veřejnost investorů a střadatelů, protože je nejvyšší čas změnit chování a přeskupit kapitál do nástrojů, které ponesou svou hodnotu do dalších časů. Opět se vracíme do období (pootočení ekonomického cyklu), kdy je vhodnější nakupovat reálná fyzická aktiva (drahé kovy, diamanty), protože ta doposud (v posledních deseti letech) používaná (cenné papíry, nemovitosti) došla do stádia přeprodanosti a ceny jsou příliš vysoké.

Problém vidím tentokrát v tom, že případný pokles finančních trhů bude globální. Což je obrovským rizikem pro možnost opětovného obnovení důvěry v systém a zároveň hrozí obrovská ztráty hodnoty majetku lidské populace, která významně schudne. Nikoli však z důvodu ztráty hodnoty akcií (tím že by byly tyto cenné papíry špatné), ale z přemíry ztráty hodnoty státních dluhopisů, které v podstatě nemají hodnotové krytí, což je problém pro všechny penzijní fondy, investiční fondy s konzervativní složkou, pojišťovny a další nástroje a instituce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stát jako takový se proti tomuto vývoji nedokáže chránit a tedy i garance výplaty státního dluhu jsou v tomto ohledu velmi rizikové a ohrožují samotný měnový systém.

Proto je nutné v zájmu zachování ekonomického fungování a života společnosti, aby se chránil jedinec, rodina či jakkoli ohraničíme entitu, která udržuje žebříček hodnot měřený k lidské práci a spravedlivému dělení bohatství mezi sebou navzájem.

Je třeba šířit ekonomické a finanční vzdělání a méně podléhat reklamním kampaním finančních institucí, jejichž cílem není prosperita klienta, ale ziskový byznys bez ohledu na negativní důsledky.

Facebook
YouTube
Instagram