Článek BLOG

Článek BLOG

Právě se nacházíme v době, kdy se naše vláda rozhodla navždy zdevastovat národní rozpočet a vlastní státní měnu.

Pod rouškou pandemie zradila a zaprodala svébytný vlastní národ a jeho ekonomiku cizím mocnostem. Záměrně už však neříká, že devastace se bude bohužel neoddělitelně týkat i úspor občanů. Současná rizika finanční nestability eurozóny se týkají neoddělitelně bank na našem území.

Česká a Slovenská republika je pod přímým atakem EU (přesněji Německa) s cílem zneschopnit a "vyhladovět" tyto ekonomiky.

V přímém ohrožení budoucí ekonomické existence je 65% práceschopného obyvatelstva, které je zaměstnáno ve službách a malých a středních firmách. Stát zradil svůj národ!

Mějte na paměti, že peníze uložené v bance nejsou vaše. Pojištění vkladů v bankách dané zákonem vám garantuje pouze právní nárok na odškodnění, nikoli však reálnou výplatu peněz ve stanoveném termínu.

V okamžiku, kdy se Evropská Komise staví do role diktátora, který hodlá vynucovat svá nařízení metodami ekonomického a finančního nátlaku, vydírání a korumpování zbabělých politických elit, máte povinnost chránit své rodiny a majetek tak, abyste předešly rizikům a hrozbám z těchto výše uvedených souvislostí vyplývajících...

To je důvod, proč řada našich spokojených, informovaných a uvážlivých klientů dala přednost diamantu či zlatému slitku před státním dluhopisem paní Schillerové... ač její nabídka byla pro mnohé jistě "neuvěřitelně neodolatelná"...

 
Facebook
YouTube
Instagram