Článek Blog

Článek Blog

Možná jste na konci minulého týdne zachytili zprávu, že představitelé Maďarska a Polska zablokovali přijetí rozpočtu EU na příští rok včetně přijetí rekordního rozpočtového schodku, kterým se hodlá EU zadlužit na příští roky z důvodu řešení ekonomických následků epidemiologických opatření.

Již o tomto víkendu vydal MMF (Mezinárodní Měnový Fond) varování, před nebezpečím nestability bankovního sektoru Španělska, který by mohl mít vážný dopad na stabilitu bankovnictví Francie a Německa.

Pokud vezmeme v úvahu, že na schválení financování rozpočtu EU je pro příští rok existenčně závislé Řecko, Itálie, Španělsko a Portugalsko, pak je zřejmé, že EU se ocitá v situaci reálného bankrotu a politického rozpadu bez možnosti koupit si více času.

Další důležitou zprávou, která vyšla dnes (25.11.) je oznámení ekonomických expertů parlamentních politických stran Německa, že finanční situace (řízené zadlužení) státního rozpočtu Německa se vymyká kontrole a je déle neudržitelná.

EU se tímto dostává do situace, která zvyšuje nebezpečí pro všechny vkladatele a investory v bankovním sektoru.

Svět se nám mění doslova před očima. Nečinnost je v tomto ohledu velmi riskantní. Spoléhat se na stát a bankovní instituce je nebezpečné více, než kdy dříve. Chraňte své úspory a finanční prostředky alespoň z části prostřednictvím jejich výměny za reálná aktiva (dráhé kovy a diamanty), neboť jakákoli prognóza budoucího vývoje se nedá v tuto chvíli sestavit a příčiny jsou mimo dosah našeho vlivu.

Facebook
YouTube
Instagram