Článek BLOG

Článek BLOG

Prožíváme nelehké období, na které nebyl asi nikdo připraven. Je nutné mít však na paměti, že jsme teprve na začátku, neboť současné dění se významně podepíše na stavu, který budeme prožívat v příštích několika letech a je třeba setrvat pokud možno ve zdraví a v co nejlepší ekonomické stabilitě. Obojí totiž spolu souvisí.

V této souvislosti připomínám, že nás čekají v příštích týdnech důležité události, které mohou mít výrazný vliv na další ekonomické dění a stabilitu finančních trhů. Nejdříve to budou prezidentské volby v USA a následně vystoupení Velké Británie z EU. Proč to připomínám?

Protože současný stav finančních trhů nemá nic společného se stavem reálné ekonomiky a ten kdo není chráněn držbou reálných aktiv může být velmi nemile překvapen.

Velmi doporučuji v zájmu zachování hodnoty co nejdříve přeměnit dluhové investiční nástroje (fondy, akcie, státní dluhopisy, atd.) včetně vyšších finančních peněžních vkladů na bankovních (spořících) účtech na reálná aktiva tzn. fyzickou držbu drahých kovů a diamantů, protože jedině tyto jsou schopny plnohodnotně ochránit hodnotu vložených peněz a fungovat případně i jako platidlo.

V této souvislosti stojí za to si připomenout moudrá slova pana profesora Oldřicha Rejnuše z června roku 2019....

Proč držet fyzické drahé kovy a diamanty?

Dluhové investiční nástroje vydávané finančními institucemi dosáhly ve finančním systému tak velkého množství, že se staly v poměru k reálné ekonomice nesplatitelnými a jejich objem vlivem dalšího zadlužování státních rozpočtů nekontrolovatelně roste, čímž ohrožuje existenci měnového systému jako takového.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku oznámily centrální banky FED i ECB změnu strategie, kde určily jako primární cíl udržení zaměstnanosti i za cenu ztráty hodnoty měny (tedy míry inflace).

Jinými slovy: raději budeme tisknout peníze a rozdávat je lidem i bez odvedené práce, než bychom chránili hodnotu úspor střadatelů v bankách.

To je důvod, proč se k drahým kovům a diamantům přiklání čím dál více investorů a institucí spravujících majetková portfolia.

Nezapomeňte, že bankovní domy se na tuto situaci připravily úpravou předpisu "BASEL III." ze 30.3.2019, kdy zlato přesunuly v rámci rezervních aktiv ze 3. do 1. třídy a oceňují ho ve 100% jeho tržní hodnoty (tzv."skrytý zlatý standard").

 

 

 

Facebook
YouTube
Instagram