Diamant – král mezi investicemi

Diamant – král mezi investicemi

Celosvětová poptávka po diamantech roste. Produkce diamantové suroviny začala klesat. Na konci roku 2020 došlo k uzavření dolu Argile v Austrálii a pro rok 2021 byl již odhadován pokles celosvětové produkce suroviny o 9%. Tato tendence bude dál pokračovat i v dalších letech, protože je již dnes jasné, jak dlouho bude moci lidstvo diamanty na planetě těžit. V horizontu cca 60 let budou uzavřeny všechny doly na světě z důvodu jejich úplného vytěžení.

I kdyby se celosvětová poptávka po diamantech nezvyšovala o svých cca 4 - 6% ročně, jak je již dlouhodobě tradicí a zůstala dlouhodobě stejná, vlivem postupného omezování produkce suroviny bude cena diamantů nadále stoupat, protože jejich vzácnost, rostoucí nedostupnost a zároveň rostoucí náklady (i díky rostoucí inflaci) na jejich těžbu neumožní pokles ceny.

Je-li jakékoli aktivum co do množství omezené, není-li možno jej ničím jiným plnohodnotně nahradit a existuje-li důvodná poptávka, cena zákonitě stoupá. Pokud cena aktiva stoupá, lidé do něho rádi a stále více investují, čímž je zachována energie pro další cenový růst.

Jak víme, svět se ocitl v začarovaném kruhu neomezeného tisku peněz a dluhových cenných papírů, které devalvují svou hodnotu a devalvují tím hodnotu lidské práce a tedy i lidského života.

Je tedy zcela přirozenou ochranou, že člověk hledá oporu a ochranu v tradičních zajišťujících reálných (fyzicky existujících) aktivech typu diamantů a drahých kovů už z toho důvodu, že je nelze plnohodnotně nahradit, jejich množství je omezené a navíc splňují funkci platidla.

Důkazem platnosti výše uvedeného tvrzení bych rád ukázal na příběhu růžového diamantu - "růžového krále":

Historicky byl jeho výskyt velmi vzácný a ty nejkvalitnější růžové diamanty s nejsytější barvou byly ty nejvzácnější a nejdražší. V obodobí let cca 2006 - 2008 jsme pracovali s poměrem, že růžové diamanty jsou cca 26x dražší, než diamanty bílé.

Dnes (v roce 2021) je situace taková, že jejich cena je cca 35x vyšší, než cena bílých diamantů.

Právě na konci roku 2020 se ukončením těžby v dole Argile ukončila těžba růžových diamantů. Dnes je jejich produkce nula karátů za rok. Jejich meziroční cenový nárůst se pohybuje na úrovni 30% p.a. Toto je předpoklad pro jejich trvalý cenový růst i do budoucna, což z růžového diamantu udělalo pomyslného "krále" mezi investicemi, protože nemáme k dispozici srovnatelné aktivum, které by mohlo vykázat 600% zhodnocení za 20 let bez rizika se srovnatelnými fundamentálními parametry.

Graf ukazuje srovnání výkonnosti růžových diamantů s burzovními indexy DowJones, Hang Seng a SP

 

Možná by někdo namítl, že Bitcoin vydělal za nějaké období více, ale tento argument mi připadá poněkud úsměvný, protože porovnává nesrovnatelné. Bitcoin jak víme fyzicky neexistuje...a nedává mi smysl investovat do něčeho, co neexistuje. Pokud použijeme příkřejší pohled, pak odborníci na právo podobné věci nazývají podvodem.

Podobný vývoj je samozřejmě i u dalších barevných variant diamantů. Nicméně představa o postupném útlumu těžby a úvaha nad vývojem finančního systému a tím i budoucího chování lidí mi dává zcela zřetelnou výslednici trendu, kterým se budou nadále ubírat ceny všech, tedy i bílých diamantů. Dokážu si proto představit i situaci, kdy cenový vzestup bude akcelerován i skokově z důvodu nedostupnosti jakýchkoli diamantů na trhu, protože trh co do velikosti a počtu účastníků je nesrovnatelně menší, než trhy s jinými komoditami, nemluvě o trzích finančních investičních instrumentů.

Tato skutečnost jednoznačně staví diamanty do budoucna do role spolehlivého ochránce vložených finančních prostředků a jsou jednoznačně dobrou volbou pro ekonomickou stabilitu a budoucnost každého investora.

Facebook
YouTube
Instagram