Není to náhodou podvod..?

Není to náhodou podvod..?

Pokud jste v minulých dnech nevyužili snížených cen pro nákup zlata, pak máte pravděpodobně poslední příležitost. Výsledková sezóna za 2Q přináší ekonomická data, která budou nadále podporovat růst poptávky po drahých kovech a tím i růst jejich cen.
Ekonomika nadále slábne, státní rozpočet se neřízeně propadá do astronomického dluhu, centrální banky chtějí zvedat základní úrokovou míru, vidíme narůstající problémy v automobilovém průmyslu, bankrotují letecké společnosti (včetně ČSA), sektor živností bojuje o přežití, růst cen materiálů narušuje rozpočty ve stavebnictví atd...
Graf ukazuje současnou situaci, kdy se cena zlata pohybuje na spodní hranici růstového kanálu, tedy se jedná o dobrou příležitost k nákupu.

Nárůst inflace zanamenaly i sdělovací prostředky a každý si již všiml že řada zboží a komodit zdražila o desítky procent.
Růst inflace je ovlivněn mimo jiné i růstem cen ropy, která se hodlá dle současných odhadů vydat v následujícím období k úrovni 80 - 100 USD/barel, což (pokud toto nastane) bude velkým problémem pro globální ekonomický vývoj.
Záměrně sem vkládám graf s časovým rozlišením od roku 2005, aby byl vidět vývoj ceny i v krizových letech 2007 - 2009, kdy ceny benzínu a nafty (při ceně nad 100USD) se u čerpacích stanic pohybovaly na úrovni 34,-CZK/1litr. Z tohoto pohledu při uvážení kartelového prostředí na trhu v ČR, není cena kolem 50,- CZK/1 litr nikterak vzdálená.

Právě v těchto mezních situacích, které si jsou situačně podobné s ohledem na fázi ekonomického cyklu je dobře patrné ono inflační znehodnocení peněz. Jelikož jsou pohonné hmoty výrazným výdajem obyvatel a ekonomicky aktivních suběktů v ekonomice, z mého pohledu (ač je jakkoli zjednodušený) mohu říci, že v letech 2008 a 2011, kdy se ropa pohybovala nad hranicí 100 USD, byla cena benzínu 30 - 36,-CZK/1 litr.

V současnosti jsme na ceně 75 USD a cena benzínu je na cca 32,-CZK/1 litr.
Budeme-li na ceně 100 - 140 USD, můžeme čekat cenu mezi 50 - 70,-CZK/1 litr.
Z výše uvedených poměrů můžeme dovodit, že kupní síla peněz za cca 12 let klesla o cca 50% (opět zjednodušeným pohledem).
Pozn.: kdo pamatujete, tak v roce 1996 jsme platili za 1 litr benzínu 16,50CZK
Pro úplnost si porovnejte vývoj ceny zlata ve stejném časovém období. Již v současné době je cca 2x vyšší než v roce 2008. Takže z mého pohledu toto srovnání docela sedí. Otázkou však bude, na jaké ceně bude zlato až ropa bude na úrovni 100 - 140 USD. Odhadněte sami....2.200? nebo 2.800 USD..možná více?

Proč to takto rozebírám?
Snažím se názorně ukázat na příkladu a dát vám k zamyšlení, zda vám dává smysl ukládat peníze na bankovní účty, do penzijních, investičních a podílových fondů, na spořící účty, do životních pojistek a dalších produktů, kde není šance na vyrovnání těchto rozdílů a udržení reálné hodnoty peněz. Veřejnost je médii dlouhodobě masírována, že zhodnocení prostředků o více než 6% p.a. nese riziko podvodu a je vedena k finanční a hodnotové negramotnosti a apatii v pochopení procesů na finančních trzích.
Je to tajemství, které je cíleně zamlčováno před veřejností, aby díky delšímu časovému úseku lidé neměli orientaci pro toto srovnání a snadněji podléhali marketingu finančních a státních institucí, které veřejnost cíleně o peníze a jejich hodnotu připravují. Pro finanční instituce je daleko zajímavější, když máte nízké úspory a mohou vám prodat úvěr, abyste pravidelně těmto institucím platili. Pokud by totiž vaše úspory měly stabilní kupní sílu, nepotřebujete pújčky. 
Méně dobrá zpráva na závěr:
Tento trend díky vývoji ekonomické situace zrychluje. Současnou krizi nevidím jako cyklickou, ale krizi systémovou, která směřuje dříve nebo později k nějaké formě měnové reformy, kde fakticky hrozí ztráta veškeré hodnoty úspor a zcela bezprecedentní selhání státu. Tedy očekávejme exponenciální průběh vývoje.
Bohužel tuto nejistotu zvyšuje politická nestabilita o které se zde nechci rozepisovat.
Pokud vám toto srovnání dává smysl a chcete se proti tomuto chránit, máte stále šanci s tím něco udělat a zachovat si tak naději na důstojný a hodnotný život.
Ostatně toto je právě důvod, proč pomáháme lidem chránit hodnotu jejich majetku bez rizika a na základě těchto historicky prověřených zákonitostí...

 

Facebook
YouTube
Instagram