Opětovný vzestup cen diamantů

Opětovný vzestup cen diamantů

Výrazný nárůst prodejů diamantových šperků v USA a Číně a rostoucí poptávka po investičních diamantech jako bezpečného aktiva pro ochranu hodnoty vložených peněz zvedá opět ceny diamantů.

Toto jsou cenové nárůsty za minulý týden:

Faktory ovlivňující další vývoj jsou zcela jasné:

  • Zvyšující se míra inflace 
  • Zvyšující se tlak na vyšší míru zdanění obyvatel
  • Rostoucí politická nastabilita
  • Neschopnost vlád řešit raketově rostoucí zadluženost ekonomik
  • Vršení chybných ekonomických rozhodnutí na vládní úrovni 
  • Neschopnost centrálních bank efektivně řídit měnovou politiku
  • Rozpad výrobních a dodavatelských řetězců
  • Rostoucí rizika pro finanční trhy a měnové systémy 

Je nutné si přiznat, že prosazení změn a náprava škod bude vyžadovat velké úsilí a čas. Proto očekávejme, že tento trend bude dlouhodobý a za jistých předpokladů můře mít i exponenciální průběh....

Facebook
YouTube
Instagram