!! POZOR !! ..další změna

!! POZOR !! ..další změna

Skvělou zprávou je, že mohu pogratulovat všem držitelům korporátního dluhopisu DIC Manufacturing SE, kteří obdrželi své pravidelné výnosy 

(6% p.a.) a tím úspěšně vzdorují zvýšené míře inflace.

_________

Už ne tak skvělou zprávou (pro některé) je, že ČNB dnes zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75% (na 1,50%). Tento krok byl očekávatelný a z pohledu řízení měnové politiky logický. Úvěry tak začínají postupně zdražovat, což se v brzké době začne projevovat v reálné ekonomice.

Zdražením peněz logicky klesne ziskovost firem, což sebou ponese zvýšená rizika na kapitálovém trhu a omezí další růst dluhových a dluhem financovaných aktiv.

Jak jsem psal v minulém newsletteru, sledujeme vývoj situace na realitním trhu v Číně, kde se příběhem společnosti Evergrande odjistila nálož pro explozi realitní bubliny a pozvolna tiká její časovač. Pokud by chtěl někdo tento příběh zlehčovat, nechť ví, že se nejedná o jedinou tamní realitní společnost, které hrozí reálný bankrot.

Zjednodušeně řečeno: přibylo rizik pro budoucí ekonomický vývoj, který je závislý na dluhovém financování, kde bez dalšího navyšování dluhu není prostor pro růst ekonomiky. Tedy trend bude opačný - stagnace, nebo postupně spíše pravděpodobněji i ekonomický pokles.

Otevírá se tím další prostor pro růst cen diamantů a měnových kovů (zlata, stříbra), po kterých celosvětově a dlouhodobě roste poptávka a jejichž dostupnost ve fyzické formě je značně omezená.

To je důvod, proč by měl každý investičně rozvážný člověk tyto druhy aktiv vlastnit.

Dokládají to asi nejvíce růžové diamanty, které po uzavření jejich těžby v Austrálii stouply na ceně meziročně o 30%. Výhled na další období je stejný. Jelikož už není a nebude možné nikde vytěžit nové růžové diamanty z přírody, předpokládá se další stabilní cenový vzestup.

Podobný trend sledují investiční diamanty bílé i když zatím s nižšími procenty cenového nárůstu. Nicméně každý investor si i tak připsal za minulých 15 měsíců 15 - 23% s výhledem dalšího potenciálu pro budoucí časové období, neboť finanční trhy mají své horší časy stále ještě před sebou.

Podobná situace vládne i na trhu s investičním zlatem, kde po cenové korekci jsme momentálně na ideální ceně k nákupu, jelikož i přes 50% nárůst ceny v posledních 36 měsíců převažují funadamentálně silné důvody pro další cenový vzestup.

Proto by se měl každý velice vážně zamýšlet nad touto situací a řešit nákup těchto aktiv včas, dokud je komodita fyzicky na trhu k dispozici. Reálné nebezpeční nedostupnosti zboží na trhu totiž sebou nese v budoucnu riziko skokového zvýšení ceny a tím v poměru reálnou ztrátu hodnoty úspor v běžně používaných měnách.

Bohužel nelze v tomto směru spoléhat na bankéře a politické elity, protože tito již dostatečně prokázali svou nekompetentnost v řešení situace a jsou připraveni ji využít maximálně a pouze ve svůj vlastní prospěch.

Není třeba však vidět pouze hrozby.

Zajímavější je sledovat, jak velké se otevírají příležitosti...

Facebook
YouTube
Instagram