Toto překonává mé očekávání.. !!

Toto překonává mé očekávání.. !!

Hezký den,

Další cenový vzestup diamantů 

V pátek 11.2.2022 došlo k dalšímu vzestupu cen diamantů. Stoupající poptávka a velmi omezené možnosti nabídky ženou ceny vzhůru.

Stoupající poptávka je přirozená, protože investoři již delší dobu cítí vyčerpání růstového potenciálu finančních trhů, které se ocitají v čím dál větší nejistotě z důvodu nejasného vývoje globální ekonomiky a důsledků chybných rozhodnutí politiků a bankéřů v minulosti. Hledají raději bezpečné útočiště pro svůj kapitál v aktivech, která jsou vzácná, nenahraditelná, transparentní, historicky prověřená a bezpečná, a která není možno zdevalvovat.

Podle společnosti Bain nebude minimálně v příštích 10 letech možnost uspokojit poptávku po diamantech, jelikož není možno jakkoli navýšit těžbu suroviny. Celosvětový prodej šperků v roce 2021 stoupl o +29 %, z toho v USA +38 %, v Číně +19 % a Indií +16 %.

__________

Ve čtvrtek vyšla oficiální zpráva o vývoji inflace v USA, která dosáhla v roce 2021 výše 7,5%, což je nejvyšší úroveň za posledních 40 let. Odhady pro letošní rok (2022) se blíží 10% a to ve většině "vyspělých" ekonomik světa.

Plánované březnové zvyšovaní úrokových sazeb FEDem v USA tak zvyšuje hrozbu kolapsu akciových trhů, neboť bude mít dramatický dopad na zadluženost státních rozpočtů a firem, které se tak mohou ocitnout v platební neschopnosti v nebývalém rozsahu.

ECB avizuje první kroky ke krocení inflace až na srpen tohoto roku.

Ochrana peněz ve formě investování do diamantů je velmi racionální a rozumná cesta k uchování hodnoty vložených prostředků pro střednědobý a dlouhodobý investiční horizont, což si dnes uvědomuje čím dál větší počet investorů. 

Graf znázorňuje cenový vývoj za poslední 4 měsíce:

V tabulkovém vyjádření to vypadá aktuálně takto:

Facebook
YouTube
Instagram