Všude platí pořekadlo: sejde z očí - sejde z mysli.

Všude platí pořekadlo: sejde z očí - sejde z mysli.

Nikde ve sdělovacích prostředcích se dnes nedozvíte fakta o skutečném vývoji ekonomiky. Nikdo neřeší následky vládních opatření, které existenčně ohrozily 65% práceschopného obyvatelstva a jaké následky nás ještě čekají...?

Právě proto si poslechněte poslední přednášku pana profesora Ing. Oldřicha Rejnuše CSc., který s aktuálními daty pečlivě popisuje současnou situaci:

 

Facebook
YouTube
Instagram