Výhled pro budoucí vývoj cen diamantů

Výhled pro budoucí vývoj cen diamantů

jelikož řada firem obchodující z drahými kovy vydala odhady budoucího vývoje, je možné abychom se na základě současných a historických dat podívali na to, jaký bude výhled pro diamanty.

Růst cen diamantů započal v roce 2020, což bylo zhruba o 18 měsíců později než u zlata. Bylo to dáno hlavně tím, že omezená poptávka (vlivem pandemie a z důvodu omezení cestování) a úroveň produkce diamantové suroviny, která byla v roce 2020 na maximální úrovni držela ceny na nízké úrovni.

V mezidobí však došlo k astronomickému nárůstu míry zadluženosti státních rozpočtů a v současné době i k nárůstu inflace, která postupně nutí centrální banky reagovat a upravovat měnovou politiku.

Hlasy odborníků však již varují, že očekávaný účinek vyšších úrokových sazeb se do jisté míry mine účinkem, neboť zdroj inflačních tlaků leží na nabídkové straně. Tedy že zvyšování cen je taženo růstem cen surovin a energií. V podstatě se tedy projevuje faktická ztráta hodnoty peněz jako platidla a to v globálním měřítku.

Pakliže se budeme držet tzv. „zlatého pravidla“ ( zlata uživí člověka na měsíc života), pak můžeme srovnat nakolik se hodnota peněz snížila a poslední cca 3 roky.

Srovnání: srpen 2018 – 1200 USD/unci…… červen 2021 – 1800 USD/unci, tedy nárůst ceny o +50%, tedy v tomto poměru peníze ztratily 30% kupní síly za uvedené období.

Teď můžete porovnávat s vývojem cen potravin a spotřebního zboží, kde jistě u řady položek dojdete k podobnému vývoji.

S ohledem na současný vývoj cen surovin a materiálů lze očekávat, že jsme na samém počátku inflační růstové křivky, tedy že budoucí ztráta kupní síly peněz bude dále pokračovat a pravděpodobně i sílit.

Jestliže budeme uvažovat jistou míru historicky platné korelace mezi cenou zlata a diamantů, kdy diamant o váze 1ct/D/IF cenově odpovídá ceně 500g zlata ve fyzické formě, pak oproti současné ceně zlata máme ještě 10% potenciál růstu ceny diamantu, což odpovídá časovému zpoždění o kterém jsem psal v úvodu článku. Nutno poznamenat, že ceny diamantů vždy stoupaly s časovým zpožděním oproti ceně zlata, což je v souladu.

Ale teď přichází ta nejzajímavější věc:

Pakliže velcí hráči na trhu se zlatem odhadují cenový vzestup zlata na úroveň 8.000 – 15.000 USD/unci v následujících cca 3 – 4 letech, můžeme stanovit cenový odhad pro vývoj ceny diamantu.

Podle tohoto by se měl diamant 1ct/D/IF pohybovat na cenové úrovni mezi 87.100 – 163.300 USD (cca 2,9 – 5,6 mil. CZK při současném kurzu USD/CZK) což je více než 4 - 8 násobek současné ceny. Připomeňme, že jeho současná cena je na úrovni 19.600 USD (cca 420.000,- CZK).

Stojí za zmínku, že v tomto propočtu není zahrnut potenciál růstu ceny z důvodu zvýšení poptávky a velmi omezené nabídky ve srovnání se zlatem, která může mít na růst ceny zesilující vliv, stejně jako globální angažovanost obou komodit ve finančním systému.

Myslím, že není důležité zda se bude skutečnost blížit dolní či horní hranici odhadu. Důležitější je pochopit, jak nevýhodné je v dnešní době nadále držet majetek ve formě peněz či bankovních vkladů, nebo dluhových finančních nástrojů (akcie, dluhopisy), které nemají nejmenší šanci této diferenci konkurovat.

Z osobního pohledu i díky vývoji politické a společenské situace považuji i nemovitosti (kromě zemědělské půdy) do budoucna za ztrátovou a rizikovou záležitost (čistě osobní názor).

Vím, že má úvaha se může jevit pro řadu lidí příliš mimo jejich vnímání reality. Ale chtěl jsem jen na základě čísel a dat, které jsou veřejně dostupná ukázat trend současného vývoje.

Je to myslím dostatečný důkaz toho, proč je nejvhodnější doba pro nákup diamantů…

Facebook
YouTube
Instagram