Vývoj cen diamantů již překonává výnos bankovních investičních produktů

Vývoj cen diamantů již překonává výnos bankovních investičních produktů

S ohledem na vývoj cen diamantů za uplynulé období lze již vytvořit jisté srovnání s jinými druhy investičních nástrojů.

Nejprve se podívejme na graf (průměrovaných cen) vybraných tříd diamantů za posledních 12 měsíců a jejich tabulkové srovnání za uvedená období:

 

Z uvedených dat vyplývá, že všechny uvedené kategorie značně převyšují v nárůstu ceny jakýkoli jiný bankovní instrument typu spořících účtů, termínovaných vkladů, podílových, investičních a penzijních fondů. A to jsme teprve na začátku.... !!!

Počítejte s tím, že tento trend bude dlouhodobý a pravděpodobně bude podstatně delší než ten poslední, který trval 7 let.

Pokud si uvědomíme, že diamant je nejkonzervativnější nástroj pro uložení peněz, pak je jasně patrné, v jakém problému peníze jako takové jsou.

Ztráta kupní síly peněz (národních měn) nabírá na síle a rychlosti. Rostoucí inflace znehodnocuje úspory. Inflace je naakumulována historicky nebývalou měrou v kapitálovém trhu (ceně akcií), nesplatitelných emisích státních dluhopisů a v cenách nemovitostí (nakoupených na úvěr).Tedy v nesplaceném (a bohužel již nikdy nesplatitelném) dluhu.

Jde o systémovou změnu, která je nevyhnutelná. Dluhové investiční nástroje se staly příliš rizikovými z důvodu jejich emitovaného objemu, který již nebude možno reálně splatit. Existující ekonomika již není schopna vyprodukovat tolik bohatství, aby vzniklé dluhy splatila. Ba právě naopak. Svou výkonnost bude ještě nějakou dobu ztrácet vlivem navazujících změn. Částečným řešením je inflace (znehodnocení peněz a tím i dluhu), ale toto řešení má jen časově omezený odkladný účinek.

Pro překlenutí tohoto složitého období je nutno změnit pohled na věc a své chování, jak s penězi nakládáme. Nedává smysl kupovat další nesplacené závazky (fondy, akcie, státní dluhopisy - což jsou jen právní nároky), protože tím bychom dál ohrožovali naší ekonomickou stabilitu.

Jako klíčové vidím pochopení hodnotového investování. Umění rozlišit hodnotovou podstatu investičního instrumentu.

Pro pochopení diamantu jako investičního nástroje si vám dovoluji nabídnout můj vlastní pohled na základě mé dlouholeté praxe, který jsem popsal ve dvoudílném článku pro časopis WEALTH Magazín, který je určen pro čtenáře, kteří se zabývají podnikáním, financemi, budováním majetku a bohatství.

 Zde přejdete na článek v magazínu:   WEALTH Magazín - I. díl článku

                                                             WEALTH Magazín - II. díl článku
 

Není mým úmyslem rozdávat hraběcí rady. To o čem zde píši je můj život. Mé praktické zkušenosti. Prošel jsem si v praxi sedm let aktivního obchodování na akciovém trhu včetně let 2007 - 2009 a trhy dodnes sleduji. Pochopil jsem, že dnes je náš finanční systém pouze hra. Hra na Černého Petra. Není tudíž důvod se ho účastnit více, než je nezbytně nutné.

Dnes má Černého Petra v kapse drtivá většina veřejnosti. Nutno přiznat, že této drtivé většině i v té kapse bohužel zůstane....

Zlato jsem nakupoval na 1270 USD/oz v roce 2019 a prodával na 2030 USD/oz v roce 2020. Dnes už mám opět nakoupené na 1700 USD/oz. Diamanty mi přidaly +18% za posledních 12 měsíců.

To vše bez rizika, bez dalších nákladů, bez starostí o budoucí vývoj, protože trend který se otočil v srpnu 2018 zatím nemá jakýkoli potřebný impuls ke svému obratu.

 

Věřím, že uvedené informace budou pro vás inspirací, abyste hru na Černého Petra nemuseli hrát....

Facebook
YouTube
Instagram