Vývoj cen diamantů v roce 2020

Vývoj cen diamantů v roce 2020

Rok 2020 byl ve znamení oživení trhu s diamanty. První (zatím menší) cenový pohyb jsme zaznamenali hned v lednu. Období 6. a 9. měsíce již trh vykazoval zvýšení poptávky a postupné cenové vzestupy, které vyvrcholily ve 12 měsíci s tím, že na trhu byl evidentní nedostatek kamenů.

Příčinou růstu poptávky byla rostoucí ekonomická nejistota a obavy z budoucího ekonomického vývoje. Diamanty byly i přes postupný růst ceny surových diamantů na nejnižších cenových hladinách za posledních cca 6 let a proto ideální doba pro jejich nákup. 

Rok 2021 bude již poznamenán poklesem produkce suroviny, což při oživené poptávce bude znamenat opět prorůstový vliv na ceny.

Jednotlivé vlny zvýšení cen jsou uvedeny na obrázcích.

Facebook
YouTube
Instagram