Začínáme s blogem

Začínáme s blogem

S uvedením činnosti nového webu uvádím do provozu i tento blog.

Smyslem této sekce je chronologické zaznamenávání událostí, názorů, podnětů a příspěvků, které by měli obsahově doplňovat prezentované informace. Uvítám, když dostanu podnět i od vás – čtenářů, ať už jde o dotazy, názory či sdílení zkušeností.

Vycházím ze skutečnosti, že život je věčný pohyb, změna, vývoj. Nic nezůstává neměnné na jednom místě a v čase se neustále mění. Každý máme své zkušenosti, které pro sebe vyhodnocujeme a porovnáváme s ostatními. V průběhu života se z nich učíme. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné a je o to cennější, pokud je někdo ochoten se s nimi s ostatními podělit.

Budu zde uvádět informace a zkušenosti jak profesní, tak zároveň osobní.

Zároveň zde budu chronologicky mapovat vývoj a zkušenosti s programem „Diamantová Jistota“, o které jste zde již jistě četli, a která je popsána v samostatné sekci a tvoří klíčový produkt firmy pro rozvoj obchodních aktivit.

Jsem názoru, že výjmečná či zcela nová věc si zaslouží zvláštní pozornost, aby měla možnost být lépe pochopena a kvalifikovaně posouzena.

Program „Diamantová Jistota“ je marketingový systém, který byl vytvořen na konci roku 2017 jako zcela nová originální a inovativní obchodní strategie.

Vychází ze dvou pramenů:

Prvním je zkušenost a praxí ověřená strategie referenčního marketingu, která se v našem oboru (obchodu s diamanty a diamantovými šperky) ukázala jako velmi úspěšná a důvodná hned z několika příčin:

  1. veřejné povědomí o diamantu jako komoditě bylo v roce 2005 (kdy společnost vznikla) naprosto nulové a bylo předem naprosto nezbytné kvalifikovaně informovat veřejnost.
  2. s ohledem na charakter diamantu jako diskrétní formy majetku byl referenční marketing jedinou možnou cestou, jak tuto informaci dostat mezi lidi důvěryhodnou a seriozní cestou.

Druhým pramenem byla pozitivní zkušenost se splátkovým prodejem diamantů mezi roky 2014 – 2017, která si získala řadu spokojených klientů, kterým tento způsob prodeje pohodlně vyhovoval.

Spojením obou systémů a vytvořením bonusové nadstavby vznikl unikátní obchodní model, který byl přizpůsoben moderní době informačních technologií a dal vzniknout obchodnímu formátu s unikátními možnostmi.

Pro jeho zprovoznění byla vytvořena počítačová platforma, která byla úspěšně dokončena a odladěna v polovině května 2018.

Facebook
YouTube
Instagram