Zprávy, které nemáme vědět….

Zprávy, které nemáme vědět….

Zcela bez povšimnutí médií proběhla před několika málo dny zpráva na několika málo serverech o události z 29.3.2019.

Celý článek zde: http://www.protiproud.cz/politika/4366-sok.....zda.htm

Jelikož dnešní doba sebou nese velké množství informací a stejně tak dezinformací, požádal jsem o jejich ověření.

Zpráva o přecenění zlata v rozvahách bank mi byla potvrzena.

Z tohoto důvodu zde uvádím i celý článek, byť jsou zde uvedeny dedukce, se kterými se mi nechce úplně souhlasit.

Podstata je však zcela jasná a jednoznačně říká, že určování hodnoty čehokoli již nebude objektivně možné z pohledu peněz a už vůbec se nelze spoléhat na kapitálový trh (tedy z pohledu dluhových cenných papírů), který tvořil základ valné většiny finančních produktů a služeb. Tato změna bude mít postupně nutný přesah do dalších odvětví ekonomiky.

Vlastnictví fyzických reálných aktiv (drahé kovy, diamanty) se stává nedílnou nutností pro každého člověka, který počítá s tím, že bude muset v budoucnu hradit své životní náklady, aby si mohl udržet přiměřenou kvalitu života.

Zároveň je to odepsání veškeré vložené důvěry střadatelů, kteří si často dlouhodobě ukládali finanční prostředky do produktů finančních institucí a státu, aby je měli k dispozici v době, kdy již nebudou v produktivním věku.

Žádné, nebo jen populistické kroky státu bohužel nedávají nikomu jakoukoli jistotu či kvalifikovaný předpoklad, že současný systém (důchodů, státní správy, peněžních služeb, plnění závazků a smluv) bude i do budoucna funkční.

 

Facebook
YouTube
Instagram