Certifikace diamantů

Certifikace

Každý člověk, který se setká s diamantem automaticky přemýšlí nad tím, zda je schopen rozpoznat pravost kamene. Toto je naprosto klíčový moment v okamžiku, kdy se rozhoduje o nákupu jakéhokoli diamantu. Laik totiž nemá šanci rozpoznat, zda se jedná o pravý diamant, nebo o jiný materiál, který se diamantu pouze podobá.

Existují různé praktické zkušební metody, dle kterých lze vyjádřit předpoklad, že může jít o pravý diamant, ale toto nám ke kvalifikovanému názoru a nabytí jistoty nestačí.

Každý zájemce o koupi diamantu, ať ve šperku nebo investičního kamene, musí vyžadovat certifikát vystavený nezávislou gemologickou laboratoří.

POZOR!!! certifikát (nebo dokument, který se tak jmenuje či se za certifikát vydává) vydaný klenotníkem, obchodníkem nebo soudním znalcem  je naprosto nedostačující. Bohužel se stále setkáváme s dokumenty, které byly lidem vystaveny jako certifikáty k jejich kamenům (či šperkům), které ve skutečnosti certifikáty nejsou a za jejich vydání si tyto osoby naúčtovali od zákazníků nemalé peníze. Jde skutečně o podvodné jednání ze strany těchto osob, které stát stále neúčastně přehlíží.

Gemologie je věda zabývající se zkoumáním a hodnocením drahých kamenů. Jedině nezávislá gemologická laboratoř dokáže bezpečně určit díky speciálnímu přístrojovému vybavení, o jaký materiál se ve skutečnosti jedná, určit jeho technické parametry (dle normy ISO/FDIS 11211-1) a je oprávněna vystavit ke zkoumanému diamantu certifikát o jeho pravosti a technických parametrech. Taková instituce je dostatečnou garancí jistoty, že kupujeme zboží, které je v pořádku. Gemologická laboratoř pracuje dle striktních pravidel, za kterých může certifikáty vydávat. Je u ní možno též kdykoli ověřit pravost certifikátu.

Bohužel i náš trh v ČR je velmi poškozován prodejem falešných diamantů, prodejem necertifikovaných diamantů, prodejem diamantů s tzv. certifikátem, který ve skutečnosti certifikátem není (např. dokument vystavený obchodníkem či soudním znalcem). Tímto stavem je poškozován trh zejména se šperky. Nicméně není výjimkou setkat se i s takovouto nabídkou u volných kamenů.

Proto je důležité si předem ověřit, zda nakupujete u seriozního obchodníka, který tato pravidla a postupy dodržuje.

Společnost DIC si je plně tohoto stavu vědoma. Proto vždy upozorňuje své zákazníky na to, že mají nárok požadovat k diamantu i platný certifikát. Společnost je v tomto ohledu precizní až do extrému, protože certifikátem vybavuje veškeré kameny ve šperku již od hmotnosti kamene 0,1ct. Ve světě je totiž naprosto běžné, že i renomovaní výrobci šperků nechávají certifikovat své kameny až od hmotnosti 0,5ct.

DIC toto nedělá jen z důvodů konkurenčních, ale zejména z důvodu transparentnosti a ohledu k zákazníkovi. Cena kamenů se časem mění a není nic špatného na tom, když majitel může kdykoli v budoucnu snadno zjistit, jakou hodnotu má jeho majetek. S tenčícími se zásobami diamantové suroviny ve světě může být takové zjištění v budoucnu velmi příjemným překvapením.

Pro certifikaci volných investičních kamenů společnost využívá služeb nejprestižnějších gemologických laboratoří světa. Jsou to GIA, IGI a HRD. Všechny tyto laboratoře jsou celosvětově uznávané, pracují podle mezinárodně platných standardů a striktně při posuzování kamenů pracují dle normy ISO/FDIS 11211-1. Tato norma zajišťuje standardizaci postupů měření při hodnocení parametrů broušených diamantů. Díky této normě mají kameny jasně a přesně stanovené parametry. Ve spojení s burzovními tabulkami určující cenu každého kamene, mají tyto kameny všude na světě stejnou cenu. Pro žádného investora proto poté není problém zjistit si kdykoli aktuální cenu svého kamene a dle toho rozhodovat o své investici.

Každý takto certifikovaný kámen může být opatřen laserovým popisem, kdy na rundistu (obvodová ploška na hraně kamene) je vyznačeno číslo certifikátu, které je jedinečné. Následně je kámen zabalen do ochranného pouzdra, které je řádně označeno příslušnými údaji k danému kameni. Toto pouzdro je opatřeno zabezpečovacími prvky, které při porušení celistvosti pouzdra toto pouzdro (na chemické bázi) pomocí barevných značek a varovných popisů označí, aby bylo zřejmé, že obal byl narušen a mohlo dojít k manipulaci s jeho obsahem.

Pokud bude kvalifikovaný investor při nákupu dbát těchto pravidel, nemusí se obávat toho, že by jeho investice byla někdy ohrožena nebo zpochybněna.

Facebook
YouTube
Instagram