Investiční diamant

TECHNICKÁ SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO DIAMANTU 

Vybroušený přírodní kámennerost (míněno diamant) mimořádných parametrů váhy, barvy, čistoty, tvaru a kvality brusu, které ho činí vzácným od všech ostatních podobně zpracovaných diamantů.

Kámen, který po svém zpracování projde certifikačním procesem v celosvětově uznávané nezávislé gemologické laboratoři.

Díky vystavenému certifikátu je celosvětově uznávaným platidlem s jasně definovanou cenou kdekoli na světě.

Má pevná mezinárodně platná pravidla pro jeho obchodování a je také možno za něho směňovat jiné zboží, či movitý nebo nemovitý majetek.

Je opatřen bezpečnostními prvky, které garantují jeho původ a pravost.

  • Jeho technické parametry zůstávají neměnné po celou dobu jeho existence a určují nejen jeho cenu, ale i jeho investiční hodnotu.

CHARAKTER INVESTIČNÍHO DIAMANTU

  • Historicky nejkonzervativnější a nejstabilnější forma střednědobé a dlouhodobé investice.
  • Průměrný dlohodobý cenový nárůst mezi 4 – 16% p.a.
  • Majetek, který je možno volně převážet ze země do země – vysoká mobilita.
  • Majetek, který je možno směnit na místní měnu v kterékoli zemi na světě – vysoká míra likvidity.
  • Majetek, který je celosvětově neregistrovaný na svého majitele.
  • Nejkoncentrovanější forma majetku co do možnosti objemu vložených prostředků.
  • Diskrétní a bezpečná forma uložení finančních prostředků pro budoucnost.
  • Díky jeho čistě přírodnímu původu a omezenému výskytu (vyčerpatelnosti ložisek) na planetě Zemi, jde o velmi omezenou, tudíž velmi vzácnou a nezaměnitelnou komoditu.
  • Díky naprosto přesně definovanému způsobu měření technických parametrů každého kamene – certifikaci dle normy ISO/FDIS 11211-1, způsobu stanovení ceny dle mezinárodně uznávaných pravidel a mezinárodně platného ceníku RAP a mezinárodně platnému způsobu obchodování, má charakter mezinárodně uznávaného platidla s jasně definovanými pravidly.

Jen velmi malá část kamenů z celkové roční produkce vytěžených a vybroušených kamenů je nakonec určena pro investiční účely. Jedná se o kameny mimořádně vysokých kvalitativních parametrů, které jsou co do jejich disponibilního množství velmi omezené. Pro jejich výrobu je použita ta nejlepší a nejhodnotnější surovina, která je zpracována s ohledem na tvar a vnitřní či vnější vady surového kamene do co nejoptimálněšího tvaru a velikosti, aby bylo možné dosáhnout nejvyšší možné tržní ceny vybroušeného kamene.

Tyto kameny se pak stávají nositeli své vnitřní reálné hodnoty. Je možno s nimi dál obchodovat, nebo je využít pro uchování hodnoty majetku pro jejich držitele či jejich další generace, jelikož díky stabilnímu převisu poptávky se jejich cena dlouhodobě ať už větším či menším tempem neustále zvyšuje. Mnohdy jsou i investiční diamanty nakonec zasazeny do šperku, čímž se jejich hodnota nemění. Majitel tak více využije jejich estetickou hodnotu.

Investice do diamantu je spolehlivou ochranou hodnoty majetku před nenadálými událostmi v lidském životě, v nejistém a nestabilním ekonomickém období a dále pak i v obdobích, jejichž další vývoj nelze předem přesněji odhadnout. Historicky si tato komodita udržuje svou reálnou hodnotu, jelikož cena diamantu vždy zobrazuje náklady na jeho těžbu, zpracování a cestu ke konečnému majiteli.

Diamant není pro spekulanty. Jeho cenový vývoj a způsob obchodování nedává prostor pro spekulativní obchody. Je hlavně výbornou pojistkou, rezervou, bezpečným přístavem pro hodnotu, kterou chce jeho majitel uchovat v čase tak, aby nepodlehl jakékoli nepřízni ekonomického vývoje a nepodlehl nepřízni osudu svého majitele.

Případné dotazy napište do níže uvedeného odpovědního formuláře.
Pro nezávaznou konsultaci si domluvte osobní schůzku.

Kontakt

Spojte se s námi.


Kontaktujte nás

Vizitka

Milan Sedláček
manažer obchodu
DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - DIC
sídlem Washingtonova 5, 110 00 Praha 1

tel.: +420 733 533 550
e-mail: milan.sedlacek@dicholding.com
http://www.dicholding.com/

Facebook
YouTube
Instagram
Facebook
YouTube
Instagram