Investiční stříbro

CO JE INVESTIČNÍ STŘÍBRO

Drtivá většina každoročně vytěženého stříbra se spotřebovává v průmyslu, především v elektrotechnice. Velká část stříbra je nenávratně ztracena a nemůže být nikdy přivedena zpět na trh. V trezorech centrálních bank je uloženo ohromné množství zlata. Zásoby stříbra bychom ve státních rezervách hledali marně. To je způsobeno dlouhodobým nedostatkem stříbra od 80. let minulého století, kdy deficit stříbra, vzniklý nedostatečnou těžbou, byl systematicky pokrýván ze státních rezerv a ze zásob investorů. Tyto zásoby se již zcela vyčerpaly.

To, co dělá stříbro výjimečným, jsou jeho fyzikální vlastnosti. Stříbro má nejvyšší elektrickou a tepelnou vodivost ze všech prvků. Díky tomu má i velmi široké využití. Lidé si zpravidla neuvědomují, kolik věcí kolem nás obsahuje stříbro. Počítač, televize, mobilní telefon, automobil, lednička ... téměř každý elektrotechnický výrobek nemůže existovat bez většího či menšího dílu stříbra. Stříbro má významné uplatnění také v lékařství, v chemii (např. úprava vody), ve šperkařství apod. Velkým překvapením pro mnohé je, jak ohromné množství stříbra spotřebuje zbrojní průmysl, například v raketách, v řízených střelách, v torpédech a v ponorkách.

PROČ INVESTOVAT DO STŘÍBRA

Stříbro je unikátní tím, že je vlastně drahým i průmyslovým kovem. Je však třeba zdůraznit jiné důležité hledisko - myšlenku kupovat stříbro jako peníze, respektive jako monetární kov.

DPH U STŘÍBRA

Stříbro v ČR podléhá, podobně jako ostatní kovy, 21% sazbě DPH. Výjimku zákon připouští pouze u investičního zlata splňujícího speciální podmínky. Jaké jsou praktické důsledky této právní úpravy pro investory do stříbra?

Abychom si mohli problematiku jednoduše vysvětlit, je třeba hned na počátku rozlišit dva různé druhy investorů – zákazníků. Jedná se jednak o plátce DPH a na druhé straně o neplátce. Režim zdanění se u těchto dvou skupin liší.

PLÁTCI DPH

Do této skupiny spadají živnostníci, ostatní podnikatelé a právnické osoby (s.r.o., a.s. a další) registrovaní k dani z přidané hodnoty. Pokud takový plátce DPH nakoupí investiční stříbro (živnostníci ho zařadí do obchodního majetku), zaplatí sice DPH, v nejbližším zdaňovacím období si však tuto daň odečte.

Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční instrument a ne surovinu, nemusí mít takový subjekt živnostenský list na zpracování stříbra. Dle většinového názoru daňových poradců neexistuje právně závazná úprava bránící uložení volných prostředků do drahých kovů či podobných aktiv. Pokud pak má plátce živnost nákup – prodej, lze zařadit investiční stříbro mezi ostatní zboží.

V okamžiku, kdy chce plátce stříbro prodat, nabídne ho za cenu včetně DPH. Bude-li protistranou opět plátce, DPH si odečte a nedojde k propadnutí daně. Pokud dojde k prodeji neplátci, ten si daň odečíst nemůže, to ale neznamená navýšení oproti běžné aktuální tržní ceně. Pro plátce je tedy investování či spekulace se stříbrem ve výsledku nezatížená DPH a odpovídá podmínkám investičního zlata.

Pokud je plátce ze zahraničí v rámci EU (např. Slovensko), situace se nemění. Pouze získá zboží již rovnou bez DPH a nemusí čekat s vrácením daně na konec zdaňovacího období, DPH na vstupu i výstupu vyrovná zákazník v rámci svého daňového přiznání.

NEPLÁTCI DPH

Ke skupině neplátců patří k dani neregistrovaní živnostníci a nepodnikající osoby. Tyto subjekty musí nakupovat stříbro za ceny včetně DPH a daň si nemohou odečíst. Oproti plátcům mají tedy o 21 % méně výhodnou kupní cenu. Převážná většina investičního stříbra v našem regionu je však v rukou drobných investorů. Držení za ceny s DPH je tedy běžné.

Pokud bude chtít investor neplátce po zhodnocení stříbro prodat, nebude již muset žádné DPH připočítávat, ať prodává plátci či neplátci.

Kontakt

Spojte se s námi.


Kontaktujte nás

Vizitka

Milan Sedláček
manažer obchodu
DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - DIC
sídlem Washingtonova 5, 110 00 Praha 1

tel.: +420 733 533 550
e-mail: milan.sedlacek@dicholding.com
http://www.dicholding.com/

Facebook
YouTube
Instagram
Facebook
YouTube
Instagram