Investiční zlato - jistota, bezpečí, svoboda

gold coin isolated on a white background Reklamní fotografie - 25741612Investičtní zlato významně stabilizuje hodnotu majetku, proto ho najdete v rezervách centrálních bank, nadnárodních organizací i zkušených investorů. Poměr zlata v rezervách v poslední době výrazně roste. Současným trendem je i stahování zlata ze zahraničních úložišť.

Stejnou možnost zajištění svého majetku máte i Vy.

CO JE INVESTIČNÍ ZLATO

Zlato je vzácný kov s mnoha unikátními vlastnostmi. Na rozdíl od jiných kovů je chemicky velmi stabilní. Ryzí zlato je měkké, ale velmi těžké. Jeho hustota je dvakrát vyšší než hustota olova. Kombinace všech těchto vlastností zlatu předurčila roli téměř ideálního materiálu pro výrobu cenností a platidel. V moderní době pak zlato našlo široké uplatnění i v průmyslu a medicíně. Zlato si do dnešní doby zachovalo ještě jednu důležitou roli - prostředku pro uchování hodnoty. Investiční zlato je specifická forma zlata, která slouží jako bezpečná forma k uložení peněžního kapitálu. Jedná se o zlaté cihly (slitky) o ryzosti 999,9/1000 - 24 karátové zlato, tj. ryzí zlato.

PROČ INVESTOVAT DO ZLATA

Zlato znamená jistotu. Zlato je trvalá hodnota, která chrání Vaše jmění před inflací. Zlato je téměř nezničitelné.

 • Zlato je garantem likvidity.
 • Zlato nabízí dlouhodobou stabilitu i přes výkyvy v denní ceně.
 • Zlato uchovává vysoké hodnoty v malých množstvích.
 • Zlato je nezávislé na vládních systémech, na kapitálové hodnotě firem.
 • Zlato je osvobozeno od DPH.
 • Zlato je nejlepším dárkem.

OSVOBOZENÍ OD DPH A LEGISLATIVA O ZLATĚ

Vstupem České republiky do Evropské unie byl novelizovaný zákon o dani z přidané hodnoty (zákon 235/2004 Sb.), který investiční zlato osvobodil od DPH.(§92): 
„§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

 1. Investičním zlatem se rozumí:
  • zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
  • zlaté mince, které
   • mají ryzost nejméně 900 tisícin,
   • byly vyraženy po roce 1800,
   • jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
   • jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.
 2. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).
 3. Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na
  • investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
  • investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata.“ 

Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998. 

Všechny zlaté slitky nabízené v obchodě DoZlata splňují podmínky pro osvobození od DPH. 

Zlaté šperky, pamětní medaile nebo zlaté nugety jsou zatížené DPH. Nejlepší je investiční zlato nakupovat průběžně a v menším množství. Lidé v EU mají uložené do investičního zlata 5 až 10% svého majetku. Investiční zlato je možné koupit v různých hmotnostech od 1gr až po 1000 gr (= 1kg). Investiční zlato je číslované a s certifikátem. Ryzost zlata je 999,9/1000. 

Základem ceny je aktuální cena zlata na světovém trhu. Konečná cena investičního slitku je závislá na aktuální ceně zlata na světovém trhu, kurzu měny a výrobní přirážce.

Kontakt

Spojte se s námi.


Kontaktujte nás

Vizitka

Milan Sedláček
manažer obchodu
DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - DIC
sídlem Washingtonova 5, 110 00 Praha 1

tel.: +420 733 533 550
e-mail: milan.sedlacek@dicholding.com
http://www.dicholding.com/

Facebook
YouTube
Instagram
Facebook
YouTube
Instagram