Korporátní dluhopis

Nedílnou součástí produktové nabídky se staly od roku 2008 vlastní korporátní dluhopisy.

První emise byla vydána ve spolupráci se SNB. V současné době je v běhu již třetí emise tzv. „Diamantových dluhopisů“, které si získávají u investorů čím dál větší oblibu.

Výhodou je stabilní - pevný výnos 6,5% p.a., který je vyplácen poměrnou částí ve dvou výplatních termínech v roce na účet investora, garantovaná výše vkladu do doby splatnosti dluhopisu (neměnná cena dluhopisu) a pevně stanovený termín splatnosti.

Dluhopis není obchodován na burze, tudíž jeho hodnota je pevná a nepodléhá riziku snížení hodnoty podobně jako jiné běžně burzovně obchodované cenné papíry.

Emitentem je společnost s dvanáctiletou tradicí na trhu, s vlastní etablovanou obchodní značkou a s prokazatelnými obchodními výsledky.

Další výhodou je obor činnosti ve kterém emitent působí, jež dává investorům vysokou míru jistoty návratnosti investovaných prostředků i v období hospodářského poklesu, protože komodita se kterou společnost pracuje je žádaná hlavně v obdobích ekonomické nejistoty.

Jedná se o produkt konzervativního charakteru, vysoké garance návratnosti vložených prostředků a přiměřeného pravidelného výnosu.

Bližší informace získáte na telefonu 733 533 550, nebo emailu: milan.sedlacek@dicholding.com.

Emisní podmínky


Emitent: D.I.C. SERVICES SE
Název: DIC SERVICES 6,5/22
ISIN: CZ0003516908
Podoba dluhopisů: Zaknihované cenné papíry
Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)
Minimální investice: 2 Dluhopisy
Datum emise: 30.6.2017
Předpokládaný objem emise: 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých)
Výnos: Pevná sazba 6,5% ročně (per annum)
Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Prvním dnem výplaty výnosu je 31.12.2017, a pak bude výnos vyplácen vždy k 30.6. a 31.12. příslušného kalendářního roku
Den konečné splatnosti: 30.6.2022

Dluhopisy jsou každému klientovi převedeny na jeho majetkový účet u Centrálního depozitáře cenných papírů.

Hlavní výhody


  • Dostupná startovací hodnota
  • Možnost dalšího investování (doplnění investice) v průběhu (vždy min. 100.000,- Kč)
  • Střednědobá investice - ukončení a zpětná výplata ivestované částky 30.6.20122
  • Jednoduchý způsob investování
  • Dluhopisy jsou převoditelné

Výnos


  • Garantovaný výnos 6,5% p.a.
  • Výplata výnosu dvakrát ročně 30.6. a 31.12.

Celkový výnos za 5 let v % činí 5 x 6,5% = 32,5%

Modelové příklady


Celkový výnos za 5 let v Kč při investici 200 tis. Kč je 6,5% z 200 tis. Kč = 13.000 Kč x 5 let = 65.000 Kč

Celkový výnos za 5 let v Kč při investici 1 milion Kč je 6,5% z 1 mil. Kč = 65.000 Kč x 5 let = 325.000 Kč

Kontakt

Spojte se s námi.


Kontaktujte nás

Vizitka

Milan Sedláček
manažer obchodu
DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - DIC
sídlem Washingtonova 5, 110 00 Praha 1

tel.: +420 733 533 550
e-mail: milan.sedlacek@dicholding.com
http://www.dicholding.com/

Facebook
YouTube
Instagram
Facebook
YouTube
Instagram