Mikrokurz

Jak vůbec diamanty fungují?

 

Je to pouze nedostatek informací a zkušeností, které brání širšímu užití diamantů.

Ve světě je diamant historicky nedílnou součástí finančního života činorodých a podnikavých lidí, kteří budují svou existenci na pevných rodinných a majetkových základech.

U nás je veřejný prostor často zamořován nepřesnými a zavádějícími informacemi o tomto oboru a to zcela účelově, neboť jsou ze strany státu a finančních institucí preferovány jiné formy investic, nad nimiž si drží vyšší míru dohledu a kontroly pro případ možnosti jejich zdanění či vyvlastnění.

Pro uvedení do této problematiky jsem pro vás sestavil malý „mikrokurz“, kde se máte možnost seznámit se základními fakty a principy, které tvoří obchod s diamanty a proč diamant funguje jako ochrana hodnoty majetku a mezinárodně uznatelné platidlo, které je schopno chránit i kvalitu vašeho života a míru vaší svobody…

Objednejte si můj mikrokurz přes forumulář

Zanechat kontakt - mikrokurz

Zanecháte-li mi zde svůj kontakt, zašlu Vám (zcela zdarma) můj mikrokurz (soubor čtyř emailů), abyste se mohl/a v tomto tématu lépe orientovat.

Facebook
YouTube
Instagram