O mně

Během své profesní praxe jsem si prošel řadu oborů v nichž jsem ponejvíce působil v oblasti obchodu. Na konci devadesátých let upoutaly mou pozornost nové příležitosti v oblasti financí, které k nám postupně pronikaly z ekonomicky vyspělejších zemí až mě to dovedlo k sedmileté praxi aktivního obchodování na kapitálovém trhu.

 

S diamanty jsem začal pracovat od roku 2006, kdy se tento obor vrátil na naše území po cca 70ti leté pauze.  Postupně se stává běžnou součástí našeho finančního života stejně jako je tomu v jiných regionech světa, kde tento obor působí nepřetržitě více než sto dvacet let bez přerušení. V současné době dávám k dispozici své zkušenosti jak stovkám svých klientů, tak i všem lidem, kteří chtějí pochopit funkci a význam oboru diamantů či drahých kovů v ekonomice a financích ve vztahu k vývoji ekonomiky a zároveň významu pro jejich život.

 

Během života jsme vystavení různým výzvám a zkouškám. Každý máme silnější i ty slabší stránky svých znalostí a zkušeností. Nikdo nejsme imunní vůči vlastním chybám. Proto se celý život vzděláváme. Úroveň našich znalostí má vliv i na míru naší svobody, kterou považuji za jeden ze základních předpokladů pro spokojený a úspěšný život.

 

Aniž bychom si to v běžném životě uvědomovali a připouštěli, žijeme ve velké iluzi. Ta iluze spočívá ve zcela chybném hodnotovém chápání finančního systému. Nemůžeme za to. Je nám tato iluze vštěpována našim okolím od útlého věku až do dospělosti.

 

Projeví se a pocítíme ji v plné síle až v případě, kdy prožijeme něco nepříjemného, co naruší náš běžný životní chod.

 

Může to být úraz, nemoc, ztráta či postižení blízké osoby, majetku, finanční nesnáze, nebo dopad ekonomické krize, bankrot v podnikání, ztráta zaměstnání. Může to být i přírodní katastrofa, změna politické situace, epidemiologické ohrožení či změna bezpečnostní situace.

 

Vzdělávací (školský) systém nás na tyto situace nepřipraví a spoléhat se na pomoc od státu nelze. Proto je jen na naší odpovědnosti vůči sobě samým tento omyl pochopit a zařídit se tak, abychom se zbytečně, nebo přes míru únosnou nestali obětí systému, zachovali si potřebnou míru svobody, zdraví a kvality života.

 

Pokud by se vám zdál tento popis málo určitý, více jsem tyto myšlenky popsal ve své e-knize „Ochrana hodnoty majetku“, kterou najdete na tomto webu.

 

 

 

 

Facebook
YouTube
Instagram