Obchodování a určení ceny diamantu

Obchodování a určení ceny diamantu

Diamanty mají od roku 1997 naprosto přesně stanovený systém a metodiku hodnocení jejich parametrů (stanoveno normou ISO/FDIS 11211-1) a navazující mezinárodně platný systém certifikace (GIA, IGI, HRD). V roce 2000 byla na mezinárodní úrovni přijata jednotná celosvětově platná pravidla pro obchodování s diamanty tzv. „Kymberley Process“, který jasně stanovuje přesná pravidla pro těžbu a obchodování s touto komoditou. Tento proces zabezpečuje i eliminaci nelegálních těžby a zneužívání diamantů k financování nelegální činnosti a ozbrojených konfliktů. Více najdete na: https://www.kimberleyprocess.com/

Ze všech světových burz jsou neustále sbírána data o proběhnuvších obchodech a na jejich základě jsou každý týden (v pátek) kótovány ceny celosvětově platného indexu velkoobchodních cen diamantů – Diamond Rapaport Report. Diamantové burzy fungují odděleně od ostatních komoditních trhů. Vždy se obchoduje diamant proti penězům. Nejsou vytvářeny odvozené produkty či derivátové produkty, jimiž by se cena diamantů zkreslovala (jako u jiných komodit). Je tedy na každém investorovi, zda je ochoten se seznámit a přijmout pravidla tohoto systému obchodu a využije ho ve svůj prospěch, nebo zůstane mimo tento trh.

Jak už jsem zmínil výše, pro každého investora je stěžejní přístup k Diamond Rapaport Report. Tento ceník je veřejně dostupný na internetu za symbolický roční poplatek a zde může každý majitel kamene sledovat vývoj jeho ceny. Na rozdíl od akcií, dluhopisů či jiných komodit není sledován formou grafu, ale formou tabulek. To je dáno tím, že diamanty jsou rozděleny do váhových kategorií a v každé kategorii jsou obsaženy kombinace všech barev a čistot. Systém je přehledný a každý se v něm rychle dokáže zorientovat.

Tvorba ceny jako takové je však dána zejména cenou suroviny. Ta meziročně stoupá na ceně v rozpětí 3 – 7 % p.a. a to z důvodů neustále rostoucích nákladů na její těžbu. Tvoří největší podíl ve výsledné ceně vybroušeného diamantu. Další složkou ceny jsou náklady na zpracování a distribuci. Z tohoto pohledu je pro investora důležité vědět, od koho diamant kupuje a zda cena, kterou platí je cena správná. Pokud diamant projde cestou ke konečnému investorovi přes více obchodníků, nelze předpokládat, že cena bude pro něho z investičního pohledu výhodná.

V nedávné době byla snaha vytvořit index maloobchodních (chcete-li tržních) cen diamantů pod názvem „IDEX“. Bohužel s ohledem na skutečnost, že rozptyl maloobchodních cen se pohyboval v rozpětí 10 – 120 % nad ceny Rapaportu právě díky různým cestám od zpracovatele ke koncovému zákazníkovi, do jisté míry tento index pozbyl alespoň prozatím svého praktického významu.

Facebook
YouTube
Instagram